Skip to main content

Kopiering/print og 3D-print

Studerende og ansatte på SDU:
Studerende og ansatte skal bruge deres studie-/adgangkort ved brug af printer og kopiering. Der er opstillet multifunktionsprinter (print, scan og kopi) på alle bibliotekets afdelinger (på Campusvej både ved hovedindgangen, ved undervisningslokalet, ved indgang Syd og Nord samt på Jurabiblioteket). Kopier og print fortaget på bestilling er gratis for studerende og ansatte på SDU. Læs evt. mere om printmuligheder på SDU her.

Øvrige brugere af biblioteket:
Brugere af biblioteket, som ikke er studerende eller ansat ved SDU, kan få et print-/kopi-kort ved udlånskranken, og kan indsætte penge på kortet samme sted. For øvrige brugere gælder følgende priser:

Kopi eller print - ved selvbetjening 0,50 kr. pr. A4 eller A3 ark
Kopier fra mikrofilm - ved selvbetjening 1,50 kr. pr. A4 ark.
Ved bestilling af fotokopier/prints beregnes 1,00 kr. pr. A4 ark og 2,00 kr. pr. A3 ark
Ved bestilling af kopier fra mikrofilm beregnes  3,00 kr. pr. A4 ark.

Biblioteket kan vælge at udlevere gratis kopier af f.eks. tidsskriftsartikler i stedet for udlån af hele tidsskriftet. 

3D-print

Biblioteket tilbyder gratis 3D-print for studerende og ansatte på SDU. Vi har 3D-printere på Campus Sønderborg og Campus Odense. Book tid via www.sdu.dk/fablab.

Sidst opdateret: 01.11.2019