Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
PH.D.-FORSVAR

Ph.d.-forsvar Signe Rom Rasmussen

Det Humanistiske Fakultet har antaget ph.d.-afhandlingen: "Den bedste udgave af dig selv." En kulturanalytisk undersøgelse af kosmetisk modificeret maskulinitet i to nationale kontekster. Ph.d.-forsvar af Signe Rom Rasmussen d. 20. december 2022 kl. 13.15 i lokale 097.

Det Humanistiske Fakultet har antaget ph.d.-afhandlingen:

"Den bedste udgave af dig selv." En kulturanalytisk undersøgelse af kosmetisk modificeret maskulinitet i to nationale kontekster

Ph.d.-forsvar Signe Rom Rasmussen
Dato: 20. december 2022
Tid: kl. 13.15
Sted: lokale O97
Reception afholdes efterfølgende i lokale Comenius.
Tilmelding: https://event.sdu.dk/phd2012

Alle er velkomne!

Mødeleder:
Viceinstitutleder Esben N. Petersen, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Bedømmelsesudvalg:
Formand professor Charlotte Kroløkke, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Lektor Lene Bull Christiansen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Professor Ulf Mellström, Gender studies, Karlstad University

Vejleder:
Professor Karen Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022