Skip to main content
Nyheder
Rapport

H.C. Andersen Centret udgiver ny rapport: H.C. Andersen i England

H.C. Andersen Centret udgiver ny rapport, der kortlægger H.C. Andersens litterære og kulturelle betydning i England.

Baggrund

H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet, modtog i 2022 en bevilling fra H.C. Andersen Fonden til at foretage en kortlægning af H.C. Andersens litterære og kulturelle betydning i England. Den foreliggende rapport er resultatet af denne kortlægning og falder primært under det ene strategiske hovedspor kaldet ”Andersen i verden” af fondens fire strategiske hovedspor. Dog er mange af rapportens analyseeksempler også relevante for sporene ”Ikonby og litterær kulturarv” og ”Andersen i Odense”. Rapportens målgruppe er både akademikere på universiteterne, der er interesserede i et over- og indblik i emnet H.C. Andersen i England, og Andersen-forskere og -formidlere på museer, biblioteker og i turismesektoren.

Kulturel stormagt

Historikeren Norman Davies skabte i 1999 opmærksomhed med bogen The Isles, der over 1100 sider drøftede den øgruppe, som vi i dag refererer til som de britiske øer. Værket vakte opsigt, da det nøje beskriver og diskuterer, hvor magtfuld en rolle englænderne og England har spillet i den historiske udvikling af de forskellige nationer (Irland, Wales, England og Skotland). Englændernes politiske dominans har også medført en omfattende form for kulturel magt, som er centreret omkring London. Det vil undervejs i læsningen af rapporten blive tydeligt for læseren, at meget i Andersen-receptionen i Storbritannien og Irland har London som omdrejningspunkt. Selv om rapportens titel er H.C. Andersen i England har rapportens forfatter forsøgt at inddrage (nogle af) de skotske og irske forbindelseslinjer til H.C. Andersen.

Rapportens indhold

Rapporten begynder med en indledning efterfulgt af fire kapitler, hvor det sidste munder ud i en opsummering af rapportens væsentligste pointer. I indledningen diskuteres en række bemærkelsesværdige eksempler på H.C. Andersen-receptionen i England. I første kapitel fokuseres der på H.C. Andersens besøg i England og Skotland i 1847 og hans engelske genbesøg i 1857. I andet kapitel diskuteres en række litterære og litteraturhistoriske forhold fra 1840’erne til i dag. I tredje kapitel analyseres den kvalitetsbetonede tradition for britiske Andersen-illustrationer i perioden fra ca. 1870 til 1930. I fjerde kapitel præsenteres den Andersen-udstilling, som British Library i jubilæumsåret 2005 lagde hus til.

Rapportens forfatter

Denne rapports forfatter var hovedredaktør på Hans Christian Andersen in Russia (2020), der rummer mange bidrag om Andersen-receptionen i de forskellige kunstarter i russisk kultur. Samme interesse for at tilbyde læseren et indblik i, hvor mange fremragende kunstværker af forskellig art der har H.C. Andersens eventyr og historier som afsæt, gør sig også gældende i denne rapport. Rapportens eksempeludvalg hviler således på empiriske undersøgelser af de forskellige kunstneriske genrer i britisk kultur for spor efter Andersen. Forfatteren har det håb, at mange af eksemplerne kan have en nutidig interesse, der potentielt kan få læsere til at blive inspireret til at arbejde videre med Andersens betydning for samtiden.

Illustrationskunst

Nogle af de analyserede eksempler i indledningen og de efterfølgende kapitler er af populærhistorisk karakter, men rapporten rummer ikke et egentligt indblik i den populærkulturelle Andersen-reception i England. Snarere er der blevet lagt vægt på at fremhæve den store værdi, der ligger i den engelske tradition for H.C. Andersen-illustrationer. Det at illustrere H.C. Andersen har været en meget betydningsfuld karrieremæssig dimension for mange illustratorer globalt set, men det er ofte en kunstnerisk genre som sjældent modtager den store bevågenhed. Andersens forfatterskab er blevet illustreret af nogle af de største illustratorer, hvoraf mange historisk set netop var og er engelske eller en del af britisk kultur. Derudover er det også denne forfatters indtryk, at der blandt britiske kulturturister er en stor interesse for Andersen-relateret illustrationskunst, der potentielt kunne profileres yderligere i Odense og Danmark. Her tilbyder denne rapports kapitel om emnet en introduktion og et overblik til emnet, der forhåbentlig vil kunne virke inspirerende. Ligeledes har forfatteren også vurderet det til at være af tilpas væsentlig formidlingsmæssig interesse at præsentere og diskutere British Librarys Andersen-udstilling, da den er formet efter en indsigtsfuld bevidsthed om, at H.C. Andersen appellerer til mange forskellige målgrupper i det britiske samfund. Det har været et vigtigt stilistisk mål at præsentere kompleksiteten i emnet H.C. Andersen i England, men samtidig ikke tabe den læsers interesse, der arbejder med Andersen i en nutidig sammenhæng. Rapporten er derfor også rigt illustreret både for at øge læseglæden og værdsættelsen af de mange analyseeksempler.

Forord
Mads Sohl Jessen
september 2023

Redaktionen afsluttet: 03.10.2023