Skip to main content
DA / EN

Akademiet for Talentfulde Unge

Hvad er Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)?

Akademiet for Talentfulde unge er et talentforløb skræddersyet til gymnasieelever, der har særligt fagligt talent og ønsker at gå målrettet efter en akademisk karriere.

Talentforløbet varer 2 år. For at deltage skal eleven

  • gå i 1. g på en 3-årig gymnasial uddannelse
  • være drevet af en stor motivation for at lære
  • have akademisk nysgerrighed
  • være villig til at yde en ekstra indsats.

Eleven deltager i talentforløbet ved siden af sin normale undervisning i gymnasiet, og alle aktiviteter foregår i fællesskab med andre gymnasieelever, der også brænder for at lære.

Hvad får eleverne ud af at deltage i ATU?

Aktiviteterne i talentforløbet giver de talentfulde elever de faglige udfordringer og den inspiration, som kan opkvalificere den normale undervisning i gymnasiet og ruste dem til en akademisk karriere.

Forløbet og undervisningen er tilrettelagt ud fra fem læringshorisonter:

  • Akademisk dannelse
  • Personlig dannelse
  • Studiekompetencer
  • Studie- og karriereafklaring
  • Innovative og kreative kompetencer

Som del af ATU får eleven et unikt indblik i studielivet på SDU - både det faglige og det sociale – når forskere, undervisere og studerende står for forelæsninger og øvelser, og når eleven inviteres til at deltage i en række obligatoriske seminarer og summer camps.

Eleven kan desuden deltage i valgfrie aktiviteter på SDU’s fakulteter. Det kan fx være faglige og studievejledende oplæg samt praktiske workshops og camps, som går i dybden med specifikke emner og udfordrer eleven fagligt.

Hvordan indstiller du en elev til ATU?

Eleven kan indstilles til optagelse i 1.g. Fristen for indstilling af elever er
15. februar.

Optagelse sker på baggrund af elevens faglige evner og potentiale, samt dennes lyst og vilje til også at bruge en del af sin fritid på at fordybe sig fagligt.

Ansøgning om optagelse på ATU koordineres af sekretariatet på ATU|Syd.

Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge på atusyd.dk.

Kontakt

Tag fat i ATU|Syd, hvis du vil vide mere om talentforløbet eller har spørgsmål til optagelse.

Skriv til Janne Hansen fra ATU|Syd på janne@atusyd.dk

Sidst opdateret: 12.12.2023