Kommercialisering

Har du udviklet ny teknologi, forskning eller produkt? I SDU RIO tilbyder vi rådgivning, så du kan udnytte din ide bedst muligt, og så den kommer ud og skaber værdi i samfundet.

Er du forsker, er du også opfinder.

Har dine forskningsresultater kommerciel relevans eller potentiale, kan de være relevante for virksomheder. SDU RIO støtter dig i videreudviklingen og modningen af din opfindelse, sikrer dig den rette vurdering af din opfindelse, samt rådgiver dig i den videre patentproces.

Vi tilbyder rådgivning til alle forskere fra Syddansk Universitet og Region Syddanmarks hospitaler, dvs. ansatte på SDU og i RSD.

 

Hvilken type rådgivning tilbyder vi?

Teamet består af gruppe forretningsudviklere, som hjælper dig med at analysere potentialet og konkretisere den praktiske anvendelighed af din forskning.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

  • Forretningsudvikling 
    Vi udvikler, modner, beskytter og markedsfører forskning, teknologi og produkter gennem samarbejde med industrien eller ved spinouts.
  • Finansiering
    Vi hjælper med at finde samarbejdspartnere i relevante brancher og tiltrækker finansiering til kommercielle projekter.
  • Synlighed
    Vi præsenterer forskningsresultater til industrien med henblik på at opnå finansiering, igangsættelse af samarbejde og markedsføring af opfindelser.

Læs SDU RIOs guide "An inventors guide - to Technology Tranfer at University of Southern Denmark (SDU) and the Hospitals of the Region of Southern Denmark (RSD)"

 

Hvornår skal jeg kontakte teamet?

Du må gerne kontakte os, hvis du bliver opmærksom på et potentielt kommercielt brug i dit arbejde, som du ønsker at forfølge. Jo tidligere du kontakter os, jo bedre – og gerne, når du indsamler data. Du skal kontakte os, hvis du mener at have gjort en opfindelse, der kan patentsøges.

Kontakter du os tidligt, kan vi sammen sikre, at du er opmærksom på, hvordan du bedst udnytter det kommercielle potentiale i din forskning.