Skip to main content

Elektroniske fakturaer

Fakturaer skal fremsendes elektronisk
Danske leverandører af varer og tjenesteydelser til SDU skal i henhold til Lov om offentlige betalinger sende en elektronisk faktura til universitetet.

Du kan som leverandør til SDU læse mere om mulighederne for at sende en elektronisk faktura på Erhvervsstyrelsens website

Oplysninger på fakturaer til SDU
Fakturaen til SDU skal bl.a. indeholde et EAN-nr.  EAN-nr. får du oplyst af SDU i forbindelse med ordreafgivelsen. For at sikre en optimal forretningsgang har alle institutter og afdelinger på universitetet hvert sit EAN-nr. Det kan derfor være nødvendigt, at du som leverandør opretter de forskellige institutter og afdelinger som forskellige debitorer.

Hvis du ikke har fået oplysning om EAN-nr. ved ordreafgivelsen, kan du finde nummeret i oversigten over EAN-numre eller kontakte universitetets bogholderi på mail kreditor@sdu.dk eller tlf. 6550 4600 (kl. 10.00–12.00 og kl. 13.00–14.00).

Udover EAN-nr. skal fakturaen indeholde følgende oplysninger, som du får oplyst af SDU i forbindelse med ordreafgivelsen:  

  • Ordrenummer som ordrereference (svarende til rekvisitionsnummer)
  • Personreference
  • Omkostningssted eller gerne den fulde kontostreng

Derudover skal fakturaen indeholde følgende almindelige oplysninger jf. momsreglerne:

  • Fakturanr. og fakturadato
  • Navn, adresse og CVR-nr. på sælger
  • Navn og adresse på køber
  • Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser 
  • Pris på det leverede
  • Momssats og momsbeløb

Endelig skal fakturaer fra leverandører - som SDU har indgået en indkøbsaftale med - indeholde de informationer, der fremgår af den indgående indkøbsaftale. Det gælder f. eks. varenummer og UNSPSC-kode.

Betalingsfrist
Alle leverandører oprettes i SDU's kreditorbogholderi med en betalingsfrist på 30 dage efter modtagelse af en faktura med de overfor nævnte oplysninger.

Betalingsfristen på 30 dage er fastsat med baggrund i § 3a i Renteloven.

Sidst opdateret: 18.05.2021