Skip to main content

Forskningskanonen

Forskningskanonen

Hvert år rykker forskerne grænser i samfundet med banebrydende ny viden. Viden, der kan gøre en forskel i vores samfund, hvis den bringes ud af universitetet og gøres levende – på skoler, gymnasier, i virksomheder, blandt borgerne.

Forskningskanonen

Forskningskanonen formidler spændende forskningsprojekter, der udspringer fra SDU Sønderborg. I 2020 har vi valgt at formidle projekterne via små film.

Filmene gør det let for dig, uanset om du er ansat i en virksomhed, er skole- eller gymnasielærer, eller blot en interesseret samfundsborger, at få overblik over ny viden i lokalområdet og komme i kontakt med forskeren.

Forskerne kommer nemlig gerne ud af universitetet og sætter ekstra perspektiv på undervisning i klasser, udvikling i virksomheder eller hvor, der er interesse.

Se forskningsfilmene, og find forskerens kontaktoplysninger, herunder:

Maria Alm, akademisk projektmedarbejder, ph.d.
Kerstin Fischer, professor mso
Lars Duggen, lektor, ph.d.
Morten Sørensen, lektor, ph.d.
Mustafa Khalil Mahmood, ekstern lektor, ph.d.
Roana Melina de Oliveira Hansen, lektor, ph.d.
Sadia Soltani, ph.d.-studerende
Ali Ahmad Malik, ph.d. (fratrådt SDU)