Skip to main content
DA / EN

Få forskningsbaseret rådgivning

Rådgivning og konsulentbistand

En forsker besidder indgående specialistviden om et bestemt område, som kan være til stor gavn i fx produktudvikling, organisatoriske processer, projekter eller nye indsatser på undervisningsområdet.

Med en konsulentaftale kan du hyre en forsker til at bidrage med sin specialistviden eller teknologiske ekspertise inden for et specifikt emne. Forskeren kan engageres

  • som rådgivende konsulent
  • til at teste tekniske komponenter, enheder og systemer
  • til projekt-/produktudvikling, hvor forskeren bidrager med mulige koncepter, simulationer, prototyper, demonstrationer m.m.

Rekvireret forskning

Ved rekvireret forskning – også kaldet kontraktforskning – kan din virksomhed, organisation eller forening hyre en forsker eller forskningsgruppe til at udføre specifikke opgaver mod betaling på markedsvilkår.

Som del af kontrakten ejer du alle rettigheder til resultater skabt i projektet, og resultater publiceres kun efter aftale med din organisation. I kan også afvise publicering.

Myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en række ydelser, som de danske universiteter udfører for bl.a. staten. Det kan spænde fra forskning inden for forskellige områder til konkrete opgaver inden for beredskab og rådgivning.

SDU er ansvarlig for Sundheds- og Ældreministeriets aftale om folkesundhedsforhold, herunder Statens Institut for Folkesundhed.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening på SDU er bl.a.:

  • Forskning inden for et bestemt område, fx befolkningens idrætsvaner eller forebyggelse og sundhedsfremme.
  • Indsamling og behandling af sundhedsstatistik.
  • Analyser og rådgivning inden for et bestemt område, fx sundhedsøkonomi, registerstudier og evaluering af effekt.

Eksempler på samarbejder

  • Rådgivning: Audiologopæder fra SDU rådgiver kommuner ud fra nyeste praksis i deres hjælp til sen-hjerneskadede og børn med talevanskeligheder.
  • Myndighedsbetjening: Statens Institut for Folkesundhed har i samarbejde med en række andre forskningsinstitutioner og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en rapport om sygdomsbyrden i Danmark som fundament for sundhedsfremmende indsatser og arbejdet for lighed i sundhed.
Få hjælp til et samarbejde med SDU

Vi sidder klar til en mail eller en snak, hvis du vil vende mulighederne for og perspektiverne i et samarbejde med Syddansk Universitet.

Skriv en mail til sdu-samarbejde@sdu.dk