Skip to main content
DA / EN

Læs enkeltfag fra SDU's bachelor- og kandidatuddannelser

Kan du studere i dagtimerne? På 'tompladsordningen' kan du opnå ny og forskningsbaseret viden sammen med vores studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne.

Hvad er 'tompladsordningen'?

Med tompladsordningen kan du plukke af de hundredvis af fag, der hvert år udbydes på SDU's bachelor- og kandidatuddannelser.

Du kan i princippet søge ind på alle fag på SDU. Der skal dog være ledige pladser på faget, og så skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, faget er en del af.

Du bestemmer selv, om du vil følge et enkelt fag, eller om du vil sammenstykke et større forløb. Du kan fx læse et helt sidefag, hvis du gerne vil opnå undervisningskompetence. 

Ansøgning og optagelse

Hvis du vil læse enkeltfag på SDU’s bachelor- eller kandidatuddannelser, skal du lave en ansøgning om optagelse i vores online ansøgningsportal DANS.

Ansøgningsfristen er 1. juli til studiestart i september og 1. december til studiestart i februar. Det er i visse tilfælde muligt at søge efter fristen. Kontakt efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 for yderligere information.
Er der flere ansøgere, end vi har plads til, går pladserne fortrinsvis til dem, der har søgt inden henholdsvis 1. juli eller 1. december.

Hav fagnummeret klar!

I ansøgningsportalen skal du angive nummeret på det fag, du gerne vil følge. Du finder fagnummeret i fagbeskrivelsen for det enkelte fag.

Husk dokumentation for adgangskrav

Du skal også uploade bevis for, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, faget indgår i. I ansøgningsportalen kan du indhente evt. beståede resultater fra bachelor- og kandidatuddannelser ved danske universiteter. Gymnasiebeviser, beviser for deltidsuddannelse mm. skal du selv uploade.

Svar på din ansøgning

Ofte ved vi først tæt på studiestart, om der er ledige pladser på et fag - derfor kan du få svar på din ansøgning helt frem mod 1. september/1. februar.

Du får besked om din optagelse i ansøgningsportalen, og herefter sender vi dig et girokort. Det er først efter betaling, at du har ret til at deltage i undervisningen og gå til eksamen i faget.

Adgangskrav og regler


Du skal som udgangspunkt opfylde adgangskravene til den uddannelse, faget er en del af.
  • For at læse fag fra vores bacheloruddannelser skal du have en adgangsgivende eksamen, og du skal opfylde uddannelsens specifikke krav til beståede fag og niveauer.
  • For at læse kandidatfag, skal du have en uddannelse på bachelorniveau, som opfylder kandidatuddannelsens adgangskrav.

Opfylder du ikke kravene?

Selvom du ikke opfylder alle uddannelsens adgangskrav, kan du muligvis stadig læse enkelte fag fra uddannelsen. Når du har søgt ind på faget, foretager vi en konkret faglig vurdering af, om du har faglige forudsætninger for at følge lige præcis det fag, du har valgt.

Vi kan ikke garantere en plads

Optagelse på enkeltfag via tompladsordningen forudsætter ledige pladser på det enkelte undervisningshold. Vi kan desværre være nødsaget til at afslå din ansøgning, hvis et fag er fuldt booket, når uddannelsens fuldtidsstuderende har tilmeldt sig.

Begrænsninger

  • Hvis du allerede går på en bachelor- eller kandidatuddannelse, kan du ikke følge fag, der indgår i din uddannelse, på tompladsordningen – men du kan sagtens læse fag fra andre uddannelser.
  • Du kan ikke følge fag på Medicin og Psykologi
  • Du kan maksimalt læse 90 ECTS på bacheloruddannelserne og 60 ECTS på kandidatuddannelserne
  • Det er ikke muligt at skrive kandidat-speciale på Tompladsordningen

Specifikke adgangskrav

Find den uddannelse, du gerne vil følge fag på, og læs om uddannelsens specifikke adgangskrav.

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Pris og betaling

Prisen på et fag afhænger af fagets omfang (ECTS), og hvilken uddannelse faget er en del af. SDU's bachelor- og kandidatuddannelser falder inden for tre takstgrupper:

  • Prisgruppe 1: 550 kr. pr. ECTS - point
  • Prisgruppe 2: 650 kr. pr. ECTS - point
  • Prisgruppe 3: 950 kr. pr. ECTS - point

Denne tabel viser hvilken prisgruppe de forskellige uddannelser tilhører.

Bemærk, at du som statsborger i et land uden for EU/EØS, kan blive afkrævet en deltagerbetaling, som er højere end ovenstående. Se generel information om deltagerbetaling på Efter- og videreuddannelsestilbud.

Betaling

Betalingen opkræves via faktura, efter du er optaget på faget. Da optagelse på tompladsordningen typisk sker tæt på studiestart, er betalingsfristen ofte kort.

Betalingen opkræves én gang pr. semester. Du binder dig for ét semester ad gangen og kan derfor ikke få din deltagerbetaling refunderet, hvis du ønsker at stoppe midt i et semester. Hvis du fortryder inden studiestart eller senest 31. august (efterårssemestre) hhv. 31. januar (forårssemestre), kan du dog få det indbetalte beløb refunderet.

Udmeldelse og evt. refundering skal ske skriftligt via denne kontaktformular.

Hvad dækker betalingen?

Deltagerbetalingen omfatter både deltagelse i undervisning og eksamen. Du har tre eksamensforsøg, men din indskrivning på faget er gældende i maksimalt et år. Det er derfor ikke altid muligt at aflægge tre prøveforsøg.

Hvis du ikke aflægger alle tre prøveforsøg inden for et år, og du ønsker at tilmelde dig faget igen, skal du søge optagelse på ny. Ved optagelse på ny er det den til enhver tid gældende pris, vi opkræver.

Se også

Sidst opdateret: 15.05.2024