Menu

Kolding

Syddansk Universitet i Kolding er kendetegnet ved uddannelser og forskning, der har design og entreprenørskab som omdrejningspunkter.

Her tilbyder vi uddannelser indenfor blandt andet erhvervsøkonomi, designkultur og IT, og der arbejdes tæt sammen på tværs af de faglige miljøer. Ikke blot i kraft af uddannelser som Designkultur og økonomi, Designledelse og Cand.negot. i Turisme og Fritidsmanagement, som giver de studerende både humanistiske og samfundsvidenskabelige kompetencer. Men også fordi forskere fra humaniora, samfundsvidenskab og teknik samler sig i universitetets store forskningssatsning SDU Design.

SDU Design er ramme for projekter, der undersøger design i et interdisciplinært perspektiv. Nutidens udfordringer kræver måske nok innovative tekniske løsninger, men løsningerne kræver til gengæld at blive kommunikeret og gjort bæredygtige – forretningsmæssigt såvel som etisk og miljømæssigt. I SDU Design kommer man rundt i hele spektret i et unikt, tværvidenskabeligt miljø.

August 2014 rykkede aktiviteterne ind i SDU’s nye campus i Kolding. Henning Larsen Architects har skabt en arkitektonisk skønhed i Koldings nye campusområde, lige ved siden af Designskolen Kolding og andre væsentlige uddannelsesinstitutioner. De store fælles arealer i bygningen lægger op til endnu mere samarbejde – mellem faglighederne, mellem forskerne og de studerende, og mellem universitetet og omverdenen – erhvervslivet, kommunen, uddannelses- og kulturinstitutionerne.

Fokusområder:

  • Entreprenørskab
  • Design
  • Relationsledelse
  • Kommunikation

Det stærkt anvendelsesorienterede er i centrum i forskning og uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Et fokusområde er Entreprenørskab, hvor campus i Kolding huser iværksætterakademiet InterAct og udbyder uddannelserne HA i entreprenørskab og innovation og HA i design. Hertil kommer forskning i styring og ledelse specielt i forhold til små og mellemstore virksomheder.

Designområdet har mange facetter. Fra studier af designkultur over brugerdreven innovation til designledelse. Fra by- og boligstudier over servicedesign til webdesign. Aktiviteterne går ofte på tværs af faglighederne, og i det nye center, SDU Design, dyrkes det interdisciplinære, ligesom Designskolen Kolding og andre lokale aktører er involveret. Centralt for designuddannelserne er såvel teoretiske som anvendelsesorienterede tilgange, der åbner sig mod jobs i erhvervslivet – med både national og international synsvinkel.

Relationsledelse har fokus på ledelse på tværs af virksomheder og i netværk. Dette afspejles i både forskning og uddannelser i business marketing, supply chain, international økonomi og regnskab og innovation. Cand.merc. i international virksomhedsudvikling, styring og ledelse, Strategic Entrepreneurship, business controlling og cand.merc.aud. illustrerer den brede vifte af business uddannelser, som kan læses i Kolding.

Med en vifte af uddannelser inden for Kommunikation, der gør brug af den seneste teknologi og viden om sprog, kommunikation, mennesker og IT, står Campus Kolding med en stærk profil både nationalt og internationalt. Virksomhedskommunikation, informationsvidenskab, webkommunikation, interkulturel kommunikation, turisme og bibliotekskundskab er alle sammen fagområder, der er til stede i forskning og uddannelse ved Campus Kolding.

Uddannelser på SDU Kolding

Her finder du det samlede uddannelsesudbud i Kolding

SDU Koldings uddannelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies