Skip to main content

SDU Analytics

SDU Analytics er SDU’s centrale analyseenhed, der forener strategiske perspektiver og data gennem analytiske præsentationer om SDU og SDU’s omgivelser. SDU Analytics udvikler decision intelligence, der understøtter videnbaseret ledelse på SDU dedikeret til bestyrelse, rektorat, og organisation, uanset hvilket af SDU's forretningsområder den analytiske understøttelse vedrører.

SDU Analytics skaber analytiske indsigter til strategisk, taktisk og operationel anvendelse på tværs af SDU’s forretningsområder.

Analytiske præsentationer stilles til rådighed for alle SDU’s ansatte via en fælles platform med navigation ift. uddannelse, forskning og omverden, samt tematiske tags og mulighed for at søge via danske og engelske søgeord.

Adgang til den analytiske platform findes her: https://kvaser.analytics.sdu.dk/

 

Om os

SDU Analytics håndterer effektivt og struktureret alle processer fra eksterne API-kalde og rådata samt interne kildedata i forretningssystemer til etablering af datagrundlag, statistisk bearbejdning og modellering til right time monitorering, deskriptive analyser og egentlige statistiske analyser, herunder prædiktive prognoser.

Vi anvender datavisualisering og data storytelling til at gøre resultater nemme at forstå og fortolke i præsentation og formidling.

Vi forholder os aktivt til dataetik, metodevalg og en fair kommunikation i udarbejdelsen af vores decision intelligence.

SDU Analytics orienterer om seneste analyser, projektet advanced analytics m.v. på SDUnet og via åbne videndelingsmøder, hvor alle ansatte på SDU er velkommen.

Følg med via SDU Analytics Servicesite på SDUnet.

I øvrigt er SDU Analytics altid til rådighed for spørgsmål, gode analyseideer og forslag til samarbejder, ligesom SDU Analytics vi gerne skræddersyr analytiske oplæg til diverse mødesammenhænge.

For aftale kan du kontakte chefsekretær Maria Tværgaard på telefon 6550 1029 eller mail.

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 08.08.2023