SDU Analytics

SDU Analytics

SDU Analytics er SDU’s centrale analyseenhed, der forener strategiske perspektiver og data gennem analytiske præsentationer om SDU og SDU’s omgivelser. Analyseenheden understøtter databaseret ledelse på SDU og leverer strategisk ledelsesinformation dedikeret til bestyrelse, rektorat og direktion, uanset hvilket af SDU's forretningsområder ledelsesinformationen vedrører.

SDU Analytics primære opgave er at understøtte databaseret og vidensinformeret ledelse på SDU.
Dette sker via:

 • Udvikling af strategisk ledelsesinformation, der stilles til rådighed for ledelse og ansatte via SDUnet.
 • Analytisk understøttelse af organisationens strategiske beslutningsprocesser.
 • Øge organisationens kendskab til analytisk support, og brug af data til decision intelligence.
 • Eksperimenter med moderne data science til analytiske værktøjer i forbindelse med projektet "Advanced Analytics" 2018-2021.
 • Monitorering af strategisk rammekontrakt 2018-2021.
 • Monitorering af internationale ranglister.
 •  

  Link til Analyseenhedens analytiske webpræsentationer.
  (Intern adgang for ansatte på SDU - offentlig anvendelse kun efter aftale.) 

   

  Om os

  SDU Analytics håndterer effektivt og struktureret alle processer fra etablering af datagrundlag, statistisk bearbejdning og modellering til real time monitorering og prædiktive prognoser. Vi anvender datavisualisering og data storytelling til at gøre resultater nemme at forstå og fortolke i præsentation og formidling. Vi forholder os aktivt til dataetik, metodevalg og en fair kommunikation i udarbejdelsen af vores decision intelligence.

  SDU Analytics orienterer om seneste analyser, projektet advanced analytics m.v. på SDUnet og via åbne videndelingsmøder, hvor alle ansatte på SDU er velkommen. Følg med via SDUnet om næste arrangement.

  I øvrigt er vi altid til rådighed for spørgsmål, gode ideer og forslag til samarbejder, ligesom vi gerne skræddersyr analytiske oplæg til diverse mødesammenhænge med afsæt i vores virke.

  For aftale kan du kontakte chefsekretær Maria Tværgaard på telefon 6550 1029 eller mail.