Skip to main content
DA / EN

Foreslå kursus

Du eller dit institut kan til enhver tid sende os en forespørgsel om et skræddersyet kursus, afholdt hos jer eller på biblioteket.
Kurset kan være målrettet studerende eller ansatte undervisere og/eller forskere.

Vær opmærksom på, at hvis vi allerede tilbyder kurser igennem vores kursuskalender, kan du blive henvist til et af disse. 

Kontakt den lokale kursusansvarlige:

 

Eksempler på kurser

Indhold: 

Alle interesserede målgrupper tilbydes en gratis introduktion til biblioteket: Rundvisning i biblioteket så du får kendskab til bibliotekets indretning, faciliteter og services. Introduktionen kan også indeholde en introduktion til bibliotekets hjemmeside og katalog. 

Målgruppe:

Alle interesserede grupper - dog minimum 5 personer. 

Indhold:

Få en orientering om bibliotekets tilbud så du kan udnytte bibliotekets ressourcer endnu bedre. Hvordan får du hurtigts og nemmest fat i bibliotekets materialer? Hvordan kan d bestille bøger og artikler som ikke findes på biblioteket? Hvilke hjælpemidler er der inden for dit fagområde?

Målgruppe:

Alle ansatte ved SDU. Introduktionen kan foregå på biblioteket, online eller på eget kontor. 

Indhold:

Biblioteket giver introduktioner til bibliotekets databaser: Hvordan finder du frem til de nyeste bøger og artikler inden for dit fagområde? Basale søgeteknikker- og metoder gennemgås ligesom de mere avancerede søgemuligheder for den enkelte database til blive demonstreret. Man kan også som gruppe bestille et skræddersyet introduktion til databaser inden for et bestemt emneområde.

Bibliotekets kurser og undervisning kan være en del af integrerede SDU-forløb med institutter og centre og dubleres ikke. 

Målgruppe:

Alle interesserede grupper - dog minimum 5 personer. 

Indhold:

Specialestuderende, undervisere og forskere tilbydes kurser i avanceret litteratur- og informationssøgning. Formålet er at kvalificere deltagerne til at udvælge, vurdere og anvende elektroniske informationsressourcer. Undervisningen kan foregå i hold hvorefter der vil være mulighed for individuel vejledning. Man kan også ved henvendelse til SDUB's forskningsbibliotekarer få en aftale om en individuel konsultation i litteratursøgning inden for et specifikt emneområde. 

Målgruppe: 

Specialestuderende, undervisere og forskere. Undervisningen kan foregå i hold eller ved individuel aftale med en forskningsbibliotekar. 

 

 
Kursuskalender

Biblioteket afholder løbende kurser i informationssøgning, databasesøgning, referencehåndtering mv.

Se kursuskalender her

God videnskabelig praksis

Biblioteket afholder kurser i god videnskabelig praksis.

Læs mere her

Sidst opdateret: 13.12.2023