Skip to main content
Om SDU

Regionalisering

SDU styrker Trekantområdet

Medvind til SDU’s ambitioner om at opbygge fremtidens forsknings- og uddannelsesmiljø indenfor IT- og ingeniørfeltet i Trekantområdet.

SDU er i sit DNA internationalt orienteret og regionalt forankret. Igennem de seneste 25 år har SDU målrettet opbygget campusser med stærke uddannelses- og forskningsaktiviteter i Region Syddanmark.

Ønsket om at styrke tilstedeværelsen i Trekantområdet – som bl.a. involverer nye campusaktiviteter i Vejle - styrkes nu yderligere med beskeden om, at 19 mio.kr. tilgår SDU.

Pengene kommer fra den pulje, forligspartierne besluttede at afsætte til etablering af IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet i forbindelse med den politiske aftale om regionalisering af uddannelser i marts 2022.

-Det er med stor tilfredshed, at vi har modtaget denne besked. Det bringer os endnu tættere på ambitionen om at sikre den fortsatte udvikling i en af landets vigtigste industriregioner med succesfulde og innovative virksomhedsmiljøer, siger rektor Jens Ringsmose.

Han understreger, at opbygning af en campus i Vejle ikke står i modsætning til et stærkt SDU Kolding. Tværtimod. Begge byer skal styrkes med uddannelses- og forskningsaktiviteter, som samfundet efterspørger. Dette blev senest understreget med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds godkendelse af SDU’s ansøgning om at oprette en ny kandidatuddannelse i Data Science på SDU Kolding, som kommer til at optage de første studerende i 2024.

IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet

-En ny kandidatuddannelse i Data Science på SDU Kolding er en del af en overordnet plan, som skal sikre, at SDU står stærkt i Trekantområdet. Der skal ikke herske tvivl om vores engagement i hele Trekantområdet og vores helt naturlige interesse i at bidrage til at dække behovet for veluddannede kandidater i en af landets vigtigste industriregioner. Udover at styrke SDU’s tilstedeværelse i Kolding har vi desuden haft fokus på hvordan nye IT- og STEM-uddannelses- og forskningsaktiviteter kan realiseres på en campus i Vejle, siger rektor Jens Ringsmose.

Disse ambitioner blev udtrykt allerede i institutionsplanen, som SDU udarbejdede i forbindelse med den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet” fra juni 2021 (https://www.sdu.dk/da/regional) - samt i den fælles hensigtserklæring, som SDU, Vejle Kommune og Dandy Business Park indgik den 15. december 2021 (https://www.sdu.dk/da/nyheder/sdu-og-vejle-kommune-i-taet-samarbejde-om-campus) om at etablere en campus i Vejle, og derved imødekomme Trekantområdets behov for veluddannede kandidater indenfor IT- og STEM-fagene.

Forudsætningen er økonomisk bæredygtighed

Etableringstilskuddet på 19 mio.kr. kan først udløses, når eventuelle uddannelser er prækvalificeret.

-Et etableringstilskud kan langtfra dække de samlede etableringsomkostninger af en ny campus i Vejle. En forudsætning for, at SDU kan realisere ambitionerne er, at der er fuld økonomisk bæredygtighed i projektet. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at få den samlede finansiering på plads i partnerskab med Vejle Kommune og øvrige interessenter i regionen, så en ny campus ikke bliver et dræn på SDU’s økonomi. En yderligere forudsætning for etablering er, at universitetet i et betydeligt omfang får mulighed for at rekruttere internationale studerende, siger Jens Ringsmose.  

Han understreger desuden, at det er væsentligt for SDU, at en kommende styrkelse af uddannelseslandskabet i Trekantområdet, ikke skal ske på bekostning af eksisterende uddannelser, som allerede udbydes i fx Horsens og Viborg. 

Redaktionen afsluttet: 13.12.2023