Skip to main content
DA / EN

Databeskyttelse på SDU

Grafik om databeskyttelse

Persondatabeskyttelse

SDU behandler hver dag oplysninger om et stort antal studerende, ansatte, forsøgspersoner, patienter m.fl. Universitetet følger derfor lovgivningen om databeskyttelse, som skal sikre, at persondata ikke misbruges, og at de omfattede personer ved, hvem der behandler oplysninger om dem - og til hvilke formål.

Databeskyttelsesrådgiver

SDU har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver ansatte og studerende om lovgivning og regler for databeskyttelse. Du kan kontakte SDU’s databeskyttelsesrådgiver Simon Kamber  via email til dpo@sdu.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. 

Privatlivspolitik

SDU behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med universitetet bl.a. som ansat, studerende, ansøger, deltager i forskningsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på universitetets publikationer.

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal SDU som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne.

SDU registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, særligt artikel 6, artikel 9 og artikel 10. Persondata i forskningsprojekter registreres med hjemmel i databeskyttelsesloven § 10.

Behandling og opbevaring

SDU behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i SDU’s journalsystem.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre universitetet er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Indsigtsret

Generelt kan registrerede personer når som helst rette henvendelse til Syddansk Universitet (jura@sdu.dk) med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i Syddansk Universitets systemer. Undtaget herfra er personoplysninger, som indgår i forskningsprojekter og opbevares af SDU.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede universitetet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at universitetet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.

Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at universitetet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger, dog undtaget hvis universitetet behandler oplysningerne som led i et forskningsprojekt.

Samtykke

Hvis SDU har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Universitetet kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

For ansatte

Hvis du vil vide mere om, hvordan du som underviser, forsker eller administrativ ansat skal behandle persondata, så kig i SDU’s univers med brugerrettet information om databeskyttelse og informationssikkerhed her.


Sidst opdateret: 03.12.2021