Skip to main content

Efteruddannelse i gymnasiefag

For at blive gymnasielærer skal du have bestået en kandidatuddannelse.

For hvert gymnasiefag er der derudover opstillet en række en række faglige mindstekrav som du skal opfylde for at være formelt kvalificeret til at undervise på gymnasieniveau i det pågældende fag. Mindstekravene skal sikre at du kan undervise på et forsvarligt fagligt niveau.

Som udgangspunkt er det nemmest at blive ansat som gymnasielærer hvis du er kvalificeret til at undervise i mindst to fag.

Vær opmærksom på følgende når du efteruddanner dig i et naturvidenskabeligt gymnasiefag på SDU:

  • Der er forskel på et sidefag og de faglige mindstekrav i et gymnasiefag. Sidefaget kan udgøre flere ECTS end de faglige mindstekrav for gymnasiefaget. Forhold dig derfor til de faglige mindstekrav når du skal efteruddanne dig inden for et gymnasiefag.

  • Rektor på det enkelte gymnasium må ansætte undervisere der ikke opfylder de formelle mindstekrav, hvis rektor vurderer, at de på anden vis er fagligt kvalificerede. Afklar derfor med rektor hvad du mangler, hvis du allerede nu har en ansættelse på hånden.

  • Du kan få en vejledende vurdering af hvilke naturvidenskabelige kurser du skal bestå på SDU for at leve op til de faglige mindstekrav – se proceduren nedenfor. Det er dog vigtigt at du ikke ser denne vurdering som en blåstempling af undervisningskompetence. Kun rektor kan give dig denne. Vurderingen gælder kun for SDU’s naturvidenskabelige kurser.

  • SDU udsteder ikke samlede sidefagsbeviser hvis du opkvalificerer dig via Tompladsordningen. Her vil du modtage kursusbeviser for hvert enkelt kursus du består. Selvom de ikke er samlet i ét dokument, er disse beviser tilsammen fuldt gyldig dokumentation for at du opfylder de faglige mindstekrav, når de sammenholdes med den forudgående vurdering.

  • Den undervisning som du kan følge via Tompladsordningen, foregår som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet fra kl. 8-18. Undervisningsskemaet kan variere fra uge til uge.

  • For at følge kurser på Tompladsordningen skal du opfylde adgangskravene for det sidefag, som svarer til dét gymnasiefag, du vil opkvalificeres i.

Sådan gør du: procedure for efteruddannelse i et gymnasiefag

Det Naturvidenskabelige Fakultet kan give dig en vejledende vurdering af hvilke kurser du konkret mangler for at opfylde de faglige mindstekrav:

  1. Send dine samlede eksamensbeviser fra tidligere beståede uddannelser samt kursusbeskrivelser af de enkelte kurser til Det Naturvidenskabelige Studienævn (natstudienaevn@sdu.dk). Angiv i mailen hvilket naturvidenskabeligt gymnasiefag du ønsker at opnå undervisningskompetence i.

  2. Når du har modtaget vurderingen af hvilke naturvidenskabelige kurser du skal følge på SDU for at opfylde de relevante mindstekrav, kan du tilmelde dig kurserne via Tompladsordningen. Du bestemmer selv om du vil følge et enkelt kursus ad gangen eller flere kurser samtidig. Hvis du følger flere kurser samtidig, er der dog risiko for at undervisningstidspunkterne overlapper helt eller delvist.

  3. Du kan se hvornår det enkelte kursus udbydes, ved at orientere dig i vores lister over udbudte kurser på Naturvidenskab. Herfra kan du også klikke dig ind i den enkelte kursusbeskrivelse. Det er vigtigt at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og blandt andet sætter dig godt ind i eksamensbestemmelserne for det enkelte kursus.

Når du har bestået alle ønskede kurser via Tompladsordningen, kan du dokumentere ved hjælp af eksamensbeviserne at du lever op til de faglige mindstekrav i det relevante gymnasiefag.

Vær opmærksom på, at du under normale omstændigheder også skal bestå et pædagogikum for at leve op til kravene for at undervise på gymnasialt niveau. Det kan SDU dog ikke hjælpe dig med. Pædagogikum opnår du gennem en to-årig uddannelsesstilling på en gymnasial uddannelsesinstitution. 

Læs mere om hvordan du bliver gymnasielærer hos Gymnasieskolernes Lærerforening

Sidst opdateret: 09.08.2023