Skip to main content
DA / EN

Du kan blive ingeniør på to måder. Enten ved at læse til diplomingeniør på 3½ år eller til civilingeniør, som tager 5 år.

Hvad er forskellen på diplom- eller civilingeniør?

På denne side kan du se og læse, hvad den overordnede forskel på de to ingeniøruddannelser er, og hvordan uddannelserne kan sættes sammen.

Diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet.

Diplomingeniøruddannelsen indeholder altid et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er praksisnær, anvendelsesorienteret og giver med sine obligatoriske retninger specialiserede kompetencer.

Diplomingeniør og kandidat

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du også vælge at læse videre til civilingeniør.

Civilingeniøruddannelsen (bachelor)

Civilingeniøruddannelsen (bachelor) består af et naturvidenskabeligt grundlag og er forskningsbaseret.

Den kvalificerer til en videreuddannelse på kandidatniveau.

Uddannelsen er teoretisk, men i høj grad også case-baseret med tætte samarbejdsforløb med virksomheder. Uddannelsen giver stor mulighed for at specialisere sig og dermed også stor valgfrihed. Den indeholder ingen krav om praktik.

Forsker

Som civilingeniør kan du tage en ph.d.-uddannelse og fx få en karriere som forsker. Læs til forsker og tag din ph.d her!


Hvorfor skal du læse til ingeniør på SDU?

Alle ingeniører på SDU TEK vil opleve, at Odense er internationalt anerkendt for sine teknologiske landvindinger. Og det gælder ikke kun for vores robotingeniører. Som ingeniørstuderende på SDU vil du opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og projektopgaver – ofte hos virksomheder. Det nære samarbejde med erhvervslivet skaber lukrative karrieremuligheder, der allerede starter på studiet.

Læs til ingeniør i Odense og Sønderborg

  • Odense

    Læs til ingeniør i Odense

    På campus i Odense bliver du en ud af 3000 ingeniørstuderende, der brænder for at gøre verden bedre og grønnere. Med 60 laboratorier, en I4-kælder og meget mere er vores faciliteter state-of-the-art. Se selv.

  • Sønderborg

    Læs til ingeniør i Sønderborg

    Mere end hver anden studerende på Alsion i Sønderborg har en international baggrund. Her foregår al undervisning på engelsk med tæt kontakt til professoren. Havudsigten taler for sig selv. Se selv.

Sidst opdateret: 14.05.2024