Skip to main content
DA / EN

Forskeruddannelsesprogrammet i Datalogi

Kun ved at integrere viden og erfaring fra alle de involverede områder er det muligt at nå frem til de mest effektive løsninger af højeste kvalitet.

Forskere, der er uddannet under programmet, skal være specialister i hele eller væsentlige dele af denne proces. Vi lægger lige vægt på at uddanne forskere til forskning og industrielle jobs.

Kurser

Kursussammensætningen for den enkelte ph.d.-studerende aftales nærmere med vejlederen.

Kurserne skal opfylde kravene fra Det Naturvidenskabelige Fakultet. Dette forskeruddannelsesprogram stiller det yderligere krav, at undervisningen som udgangspunkt skal omfatte mindst 10 ECTS ph.d.-kurser i datalogi (DM2xx-kurser eller DM8xx-kurser, der er godkendt som ph.d.-kurser).

Det forventes, at ph.d.-studerende i dette program deltager i internationale møder. Dette kan gå ind i kursusprogrammet baseret på en intern eksaminationsproces, hvor den studerende præsenterer flere resultater fra mødet til to forskere tilknyttet dette forskeruddannelsesprogram, hvoraf den ene normalt er vejleder.

Retningslinjer for publicering

Ph.d.-studerende i datalogi forventes at publicere internationalt anerkendte, peer-reviewede tidsskrifter.

En afhandling er oftest baseret på manuskripter svarende til 3-5 publikationer i internationalt anerkendte peer-reviewede tidsskrifter. Normalt sendes resultater til konferencer og tidsskrifter løbende proces under ph.d.-studierne. Dette vil ofte betyde, at der ved afslutningen af ph.d.-uddannelsen offentliggjort et par publikationer, og at yderligere nogle er blevet accepteret eller under gennemgang.

Vi vil understrege, at dette er vejledende retningslinjer, da publikationsprocessen kan være af betydelig varighed, og beslutninger skal træffes undervejs af den enkelte ph.d.-studerende og deres vejleder.

Organisation

Forskeruddannelsesprogrammet i Datalogi ledes af professor Kim Skak Larsen.

Store beslutninger om ændring af fundamentet for forskeruddannelsesprogrammet træffes i samråd med andre forskere tilknyttet programmet.

Andre forskere, der er tilknyttet programmet

 • Professor Jørgen Bang-Jensen
 • Professor Joan Boyar
 • Lektor Marco Chiarandini
 • Professor Rolf Fagerberg
 • Lektor Lene Monrad Favrholdt
 • Lektor Jacopo Mauro
 • Professor Daniel Merkle
 • Lektor Fabrizio Montesi
 • Lektor Richard Röttger
 • Professor Peter Schneider-Kamp
 • Lektor Fabio Vandin
 • Lektor Arthur Zimek

Sidst opdateret: 25.10.2022