Skip to main content
DA / EN

Fakulteterne

Det Humanistiske Fakultet

Humaniora dækker over et bredt spektrum af uddannelser og forskningsfelter, som har det til fælles, at de tager udgangspunkt i mennesket og dets forhold til omverdenen. Vi beskæftiger os således med aspekter af menneskets åndsliv, kunst og kommunikation fra mange perspektiver og i mange historiske og geografiske rammer.

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Naturvidenskaben er levende – den bevæger sig og giver verden fart på. Videnskaben er levende fordi den udvikles af engagerede forskere i et levende miljø. Vi forsker blandt andet i det første liv på jorden, livsstilsygdomme, fremtidens lægemidler, grøn kemi, astrofysik, AI og data science, som alle er vigtige emner i relation til de globale udfordringer. Vi uddanner studerende til en verden i forandring.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Hvordan skabes og forvaltes samfundets værdier? Skaber forandring mere samarbejde eller konflikt? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet byder på forskning og uddannelse indenfor disse spørgsmål. Vi stræber efter, at vores viden og vores kandidater skal være efterspurgte og centrale i forhold til vor tids globale samfundsudfordringer.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forsker i folkesundhed og i udvalgte sygdomme, der belaster befolkningen, den enkelte borger og samfundet. Fakultetet udbyder et komplet spektrum af uddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område. Desuden formidler fakultetet forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere. Fakultetet bestræber sig på at leve op til FN's 17 Verdensmål.

Det Tekniske Fakultet

Ingeniør - uddannelse, forskning og fremtid. Vi uddanner de ingeniører og forskere, der står for fremtidens teknik. Fakultetets forskning er forankret i et samspil mellem grundforskning og anvendt forskning i et netværk, der dels består af andre faggrupper på Syddansk Universitet, andre forskningsinstitutioner og en solid tradition for samarbejde med industrien, både nationalt og internationalt.

Sidst opdateret: 23.02.2024