Skip to main content

Check ind - check ud

Check ind

Check ind kan anvendes i starten af et møde som forventningsafstemning, hvor I på skift checker ind ved kort at fortælle jeres forventninger til dagens møde. Der er ingen svar, der er mere rigtige end andre. Formålet er at få en hurtig pejling på, hvad der er vigtigt for jer hver især at få med fra mødet.

Stil et spørgsmål eller to og brug ikke mere end 1 minuts tid per deltager.

Eksempler på spørgsmål

  • Nævn 2 ting, du gerne vil have svar på i løbet af dagens møde
  • Hvad håber du på at kunne tage med dig fra dagens møde?
  • Hvad synes du er det vigtigste at få lavet/svar på i løbet af dagens møde?

Det er en fordel, at I stiller jer eller sidder i en cirkel, så alle har mulighed for at se hinanden. Hvis I står i en cirkel, så træd gerne et skridt ind i cirklen, når I skal lave jeres check ind og bliv stående bagefter. Der behøver ikke at være en rækkefølge – den, der vil præsentere, træder bare ind i cirklen. Til sid

st står I alle inde i den inderste cirkel.

I kan eventuelt skrive jeres forventninger ned på post-its eller en flip-over, så I kan vende tilbage til jeres forventninger senere på mødet.

Check ud

Check ud kan anvendes i slutningen af et møde som en kort evaluering på dagens møde, hvor I kan dele jeres refleksioner, ideer eller tanker med hinanden. På den måde får I delt og samlet op på de vigtigste pointer og får en pejling på, hvad I hver især tager med jer derfra.
Der er ingen svar, der er mere rigtige end andre.

Stil et spørgsmål eller to og brug ikke mere end et minuts tid per deltager.

Eksempler på spørgsmål:

  • Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra i dag?
  • Nævn 2 ting, du tager med dig eller mangler svar på?
  • Er der noget, du synes skal være anderledes på næste møde?
  • Nævn 2 læringspointer fra dagens møde.

    Hvis I har lavet check ind, kan I snakke om, hvad I synes, I har fået ud af det i forhold til det, som I forventede i starten af mødet.

Sidst opdateret: 17.06.2024