Skip to main content
DA / EN

Indkøb og udbud

Udbud

SDU er en stor offentlig virksomhed, og det forpligter universitetet til at sikre, at vores indkøb på tværs af organisationen følger EU´s udbudsregler og de nationale regler for indkøb.

Indkøbspolitikken

SDU har derfor i indkøbspolitikken opstillet retningslinjer for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Da indkøbsdisponeringen som hovedregel foretages decentralt, er det således de enkelte fakulteter, institutter, områder og enheder, der er ansvarlige for at indkøb sker i overensstemmelser med universitetets indkøbspolitik.

Målgruppen for denne information er vores leverandører, med hvem vi har dialog med, laver aftaler efter udbud med, og har lokalaftaler med.
For at I kan samarbejde med SDU skal I have adgang til at uploade et eller flere E-kataloger og sende elektroniske fakturaer.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du meget velkommen til at skrive til Indkøb og Udbud på indkob@sdu.dk  

Aktuelle udbud

SDU Udbudsplan 2023-2026 indeholder en oversigt over alle kendte udbud, som forventes gennemført af SDU

Åbn her

Udbudsvejledninger

Læs- og se mere

SDU's indkøbspolitik

Enhver aftale om køb af varer og tjenesteydelser er omfattet af indkøbspolitikken

SDU's indkøbspolitik

Sidst opdateret: 10.06.2024