Skip to main content
DA / EN

Universitetspædagogikum med opstart vinter 2018

Der oprettes formentlig et blandet dansk- og engelsksproget hold. En del fælles aktiviteter vil foregå på engelsk.

Hvert forløb starter med et introduktionsmøde. Her informeres deltagerne om formålet med og indholdet i universitetspædagogikum samt møder deres kollegavejledningsgruppe og eksterne vejledere. Introduktionsmødet ligger samtidig med afslutningen på et foregående hold, hvilket giver mulighed for at se de pædagogiske projekter, som deltagerne fra dette hold præsenterer.

Model for universitetspædagogikum beskriver de forskellige elementer i universitetspædagogikum, herunder:

 • Kursusdelen (et internat, en seminardag, e-læringsaktiviteter, universitetspædagogiske kurser, postersession)
 • Individuel vejledning
 • Kollegavejledning
 • Pædagogisk udviklingsprojekt
 • E-læringsprojekt
 • Undervisningsportfolio

  

Program for universitetspædagogikum vinter 2018  

 • Informationsmøde 6. december 2017, kl. 10.00 til ca. 14.00 på Campus Odense
 • Internat 9.-11. januar 2018, Munkebjerg Hotel, Vejle
 • Seminardag,  29. august 2018, på Campus Odense
 • E-læringsaktiviteter
 • Åbne kurser (annonceres i kataloget over SDU's medarbejderkurser og på SDUUP's hjemmeside)
 • Vejledning og kollegavejledning planlægges løbende gennem året
 • Postersession og afslutning 5. december 2018 på Odense campus

Der kan forekomme ændringer i programmet, når vi kommer tættere på.

Deltageren bør have sikret sig leders accept inden tilmelding til forløbet.

Ved overtegning af holdene kan det være nødvendigt at henvise deltagere til et senere forløb, efter nærmere aftale.

Universitetspædagogikum sekretariatsbetjenes af HR Udvikling. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til HR-udvikling@sdu.dk eller direkte til agpetersen@sdu.dk.

Frist for tilmelding er 15. oktober 2017 og sker ved mail til Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk . Kontakt gerne Anne Grete Petersen vedr. eventuel senere tilmelding.

Sidst opdateret: 07.09.2022