Skip to main content
DA / EN

Uddannelseskvalitet

Vi har en tradition for en løbende tilpasning af fakultetets uddannelser på baggrund af underviseres og studerendes forslag til forbedringer samt lovgivningsmæssige ændringer.

Vores arbejde med uddannelseskvalitet indgår naturligt i SDU's kvalitetssystem, som dels sikrer, at alle uddannelser på universitetet har samme høje kvalitet, og dels giver plads til forskelle fakulteterne imellem med hensyn til udmøntningen af kvalitetspolitikken.

Arbejdet med uddannelseskvalitet på Det Naturvidenskabelige Fakultet finder i høj grad sted imellem studieadministrationen og studieledelsen, herunder studienævn, undervisningsudvalg og studieledere. Samtidig bliver kvalitetspolitikken i nogle tilfælde udmøntet i de enkelte underviseres aktiviteter.

SDU’s kvalitetspolitik er oversat til den naturvidenskabelige virkelighed i fakultetets udmøntningsnotat og det tilhørende udmøntningsskema. Dette er i nogle tilfælde suppleret af lokale vejledninger og beskrivelser af, hvordan forskellige delelementer sker i praksis på fakultetet. Overordnet set følger arbejdet med uddannelseskvalitet dette årshjul.

Typisk starter undervisningsudvalgene med at behandle resultaterne af undersøgelserne, og derefter samler studienævnene op på dette og ser på, om der er tværgående temaer, som bør adresseres.

Vores undersøgelser:

  • Kursusevaluering: hvert semester
  • Studiestartsundersøgelse: årligt
  • Studenterevaluering af hele uddannelser: årligt
  • Studiemiljøundersøgelse: hvert andet år
  • Dimittendundersøgelse: hvert tredje år
  • Evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter: hvert sjette år per uddannelse

Læs mere om SDU's kvalitetspolitik

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om Det Naturvidenskabelige Fakultets udmøntning af SDU's kvalitetspolitik, er du velkommen til at kontakte fakultetets kvalitetskoordinator:

Søren Sten Hansen
E-mail: shan@sdu.dk
Tlf.: 6550 2593

Sidst opdateret: 28.11.2023