Skip to main content

Mød tre alumner fra Sociologi og Kulturanalyse

Tre alumner giver her et indblik i, hvordan det er at studere Sociologi og Kulturanalyse på SDU, og hvordan deres karriere har formet sig efter studiet. Susan Lehmann Nielsen (billede) er koordinator og relationsmedarbejder ved Musikhuset Esbjerg, Helle Rotbøll Randløv var pædagog i mange år, men er efter uddannelsen blevet fuldmægtig i Socialstyrelsen, og Anna Lilja Steensig rådgiver i dag nogle af Danmarks største virksomheder som Head of insights hos UserTribe.

“Gennem de forskellige praktiske semesterprojekter kunne man til en vis grad selv styre studiet i en retning af ens personlige interesser”

Susan Lehmann Nielsen
Stilling: Koordinator og relationsmedarbejder ved Musikhuset Esbjerg
Uddannet: MSc Cultural Sociology i 2016

Hvorfor valgte du uddannelsen?

En af grundene til, at jeg valgte Sociologi og Kulturanalyse på SDU i Esbjerg, var den store vægt, der blev lagt på semesterprojekter. At man på den måde lærer at kombinere de forskellige teoretiske perspektiver med et selvvalgt emne, gav en stor forståelse for, hvordan man udarbejder en videnskabelig undersøgelse. Men derudover gav det også en stor personlig passion for de forskellige emner, man arbejder med på studiet. Derudover tiltalte det mig også, at campus ikke var særlig stort, og at det var i en by i kulturel udvikling og med gode muligheder for at samarbejde med virksomheder.

Hvordan var din studietid?

Min studietid var rigtig spændende. Da jeg startede på bacheloren, var jeg lige flyttet fra Nordsjælland til Esbjerg og kendte ikke et øje. Men SDU og vores undervisere gjorde rigtig meget for, at man lærte alle sine studiekammerater at kende. At campus ikke er så stort gjorde også, at der var en rigtig god og nær relation til alle underviserne og til de studerende på andre uddannelser. På mit hold var størstedelen flyttet til Esbjerg for at studere, så det gjorde både, at alle gjorde en stor indsats for at skabe venskaber, men også at størstedelen var meget engageret i studiet. Så generelt var jeg meget glad for studiet. Det var en stor motivation, at man gennem de forskellige praktiske semesterprojekter selv til en vis grad kunne styre studiet i en retning af ens personlige interesser.

Hvad laver du i dag?

Jeg er koordinator på alle kulturarrangementerne i Musikhuset Esbjerg. Jeg booker størstedelen af de kommercielle forestillinger, vi har i huset, samt koordinerer arrangementerne med de forskellige arrangører. Derudover er jeg ansat til at udvikle og afholde forskellige gratis arrangementer. Disse arrangementer er oftest lavet i samarbejde med andre kulturinstitutioner eller lokale ildsjæle ud fra et ønske om at tilbyde nogle anderledes og til tider lidt skæve oplevelser i huset. Derudover har vi også afholdt gratis koncerter med forskellige lokale bands for at støtte op om det lokale, spirende musikliv, der er i Esbjerg. Det et job med utrolig mange forskelligartede opgaver, hvor ikke én dag er ens. Jeg har utrolig meget frihed i jobbet. Til at skabe og afholde de forskellige gratis arrangementer, har jeg meget frie tøjler til at tænke kreativt og samarbejde med en masse mennesker.

Hvordan endte du i den stilling?

Jeg tog kontakt til Musikhusets COO, da jeg gennem en bekendt havde fået kendskab til, at Musikhuset gerne ville arbejde mere med forskellige former for arrangementer til forskellige målgrupper. Og efter en del samtaler fandt vi sammen ud af en stillingsbeskrivelse, som gav mening for dem og for mig. Det startede som en tidsbegrænset stilling, så vi begge kunne se det an, og heldigvis var det meningsfuldt for os begge, så efter 9 måneder blev jeg ansat. Stillingen har allerede i løbet af de halvandet år udviklet sig meget.

 


Helle Rotbøll Randløv

“Jeg oplevede det som en gave at få lov at studere Marx, Durkheim, Weber, Foucault og alle de andre spændende sociologiske tænkere”

Helle Rotbøll Randløv
Stilling: Fuldmægtig i Socialstyrelsen - Kontor for Socialtilsyn og National koordination
Uddannet: Ms. Cand. Soc. 2017

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg blev uddannet pædagog i 1991, og derfor har jeg arbejdet med børn og unge i mange forskellige sammenhænge siden da. Senest seks år i specialklasserækken på en folkeskole. Jeg var nysgerrig på, om jeg kunne omsætte min praksiserfaring og opgradere mig til et nyt arbejdsfelt, hvor jeg kunne anvende min erfaring i en organisatorisk kontekst. Jeg undersøgte derfor, hvilke muligheder der var på SDU (jeg bor på Sydfyn). Kultursociologien (Cultural Sociology) var lige den udvidelse, jeg havde brug for, og derfor søgte jeg ind her.

Hvordan var din studietid?

Da min første uddannelse er fra forrige århundrede, havde jeg behov for at opkvalificere mig, bl.a. med videnskabelige metoder, for at komme ind på kandidatstudiet. Jeg valgte at tage de to første semestre på bacheloruddannelsen – Sociologi og Kulturanalyse – hvor jeg blev ”klædt på” til den videre færd. Det var så stor en fornøjelse for mig at få lov at læse igen. Jeg oplevede det som en gave at få lov at studere Marx, Durkheim, Weber, Foucault og alle de andre spændende sociologiske tænkere, samtidigt med at uddannelsen gennem forskellige projekter gav os mulighed for at undersøge selvvalgte problemstillinger ude i virkeligheden. Studiemiljøet i Esbjerg var rigtig hyggeligt. Vi lærte ret hurtigt hinanden at kende, og jeg ser stadig en del af mine medstuderende. Mens jeg læste på kandidaten, var jeg så heldig at få et studiejob hos Center for Landdistriktsforskning, hvor jeg blev en del af diverse undersøgelser og hermed fik erfaring med anvendt forskning.

Hvad laver du i dag?

Jeg er ansat som fuldmægtig i Socialstyrelsen, hvor jeg arbejder i et team, der hedder National koordination. Vi skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til udvalgte målgrupper på handicap- og udsatteområdet. Vi er i spændingsfeltet mellem politik og den kommunale praksis, og det er et meget varieret arbejde, der spænder lige fra dialogmøder med interessenter over dataindsamling på målgrupper til indsamling af viden om ”det gode forløb”.

Hvordan endte du i den stilling?

Efter kandidatuddannelsen i 2017 fik jeg en tidsbegrænset ansættelse som forskningsassistent på Center for Landdistriktsforskning på SDU. Herefter søgte jeg ind til Socialstyrelsen, hvor netop kombinationen af praksiserfaring fra socialområdet, den akademiske kandidatuddannelse og forskningserfaring viste sig at være relevant og adgangsgivende.

 


Anna Steensig

“Vi var mange tilflyttere til Esbjerg og var gode til at være sociale sammen. Jeg har fået venner for livet på det studie”

Anna Lilja Steensig
Stilling: Head of insights hos UserTribe
Uddannet: Bachelor i Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg, 2013 - kandidat i teknoantropologi, AAU CPH, 2016

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Fordi jeg synes at blandingen mellem det sociologiske og antropologiske var super interessant. Jeg kunne også godt lide, at det var en mindre campus i Esbjerg, og at studiet Sociologi og Kulturanalyse var helt nyt og innovativt.

 

Hvordan var din studietid?

Det var en fantastisk studietid med et hold, der holdt godt sammen. Vi var mange tilflyttere til Esbjerg og var gode til at være sociale sammen. Jeg har fået venner for livet på det studie. Selve studiet var virkelig interessant, og vi fik rig mulighed for at afprøve metoder og var i flere omgange på feltarbejde. De fleste undervisere var inspirerende og brændte for deres felt.

Hvad laver du i dag?

Jeg arbejder med digitale metoder, dataindsamling og analyse som konsulent i en privat virksomhed, der beskæftiger sig med kundeindsigter og strategisk kundeinvolvering. Her er jeg med til at rådgive nogle af Danmarks største virksomheder i, hvordan de kan involvere deres kunder i mange forskellige udviklingsprocesser. Jeg leder i dag et team på tre.

Hvordan endte du i den stilling?

Jeg søgte stillingen som junior konsulent, da jeg blev færdig med min kandidat. Først blev jeg ansat som erhvervspraktikant, men blev derefter fuldtidsansat og har igennem de sidste fire år udviklet mine professionelle kompetencer til der, hvor jeg er i dag.

 

Vil du vide mere om uddannelsen, så tag et kig på uddannelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: 05.02.2021