Skip to main content
DA / EN

Forskeruddannelsesprogram i Biokemi og molekylær biologi

Programmet finansieres af stipendier fra nationale og internationale forskningsfonde og støtte fra både statslige institutioner og den private sektor.

Programmet giver ph.d.-studerende mulighed for at belyse grundlæggende forskningsspørgsmål inden for biokemi, genetik, molekylær biologi, proteinkemi og cellebiologi ved hjælp af tværfaglige moderne faciliteter.

Hvert forskningsprojekt bliver tilpasset den studerendes egne interesser og det valgte laboratorium.

Aktuelle forskningsområder inkluderer:

 • Genregulering og -udtryk
 • Signaltransduktion
 • Proteinstruktur og -funktion
 • Kræft
 • Arvelige sygdomme
 • Farmakodynamik
 • Cellecyklusregulering, cellemetabolisme, membraner og organeller
 • Bioimaging
 • Lipiders metabolisme
 • Fedme og metabolske sygdomme
 • Antibiotikaresistens
 • Bakteriel virulens

Programmet indeholder desuden seminarer, workshops og forelæsninger afholdt af nationale og internationale forskere for at tilskynde og lette internt og eksternt netværk mellem studerende og forskere.

Forskeruddannelsesprogrammet inkluderer deltagelse i kurser, der er relevante for ph.d.-projektet, mens mobilitetsprogrammer giver mulighed for at udvide forskningsinteresser ved at besøge laboratorier uden for SDU.

Succesfuld gennemførelse af ph.d.-uddannelsen kræver opfyldelse af de generelle ph.d.-retningslinjer på SDU samt indsendelse af en skriftlig afhandling, der indeholder mindst én peer-reviewet artikel i fuld længde, hvor den ph.d.-studerende er førsteforfatter.

Organisation

Forskeruddannelsesprogrammet i Biokemi og molekylær biologi koordineres af et udvalg bestående af fem medlemmer:

Sidst opdateret: 21.02.2024