Skip to main content

Indgå partnerskab med SDU om opkvalificering af sygeplejersker

Samarbejdsaftale om erhvervskandidatuddannelse i Klinisk sygepleje

Erhvervskandidat, Sundhedsvidenskab

Indgå en unik partnerskabsaftale med Syddansk Universitet om at opkvalificere sygeplejersker via en kandidatuddannelse i Klinisk sygepleje.

Med en partnerskabsaftale kan I tilbyde et eller flere hold sygeplejersker at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere til gavn for hele hospitalet og ikke mindst patienterne.

Sygeplejerskerne vil i gennemsnit arbejde 25 timer om ugen og studere på halv tid i de fire år, uddannelsen varer.

Hvad bidrager partnerskabsaftalen til?

  1. Den etablerer attraktive karriereveje, som kan tiltrække og tilknytte kvalificerede sygeplejersker i klinisk praksis.
  2. Den styrker sygeplejerskernes kompetencer til at udvikle, gennemføre og implementere ny viden i klinisk praksis.
  3. Den sikrer relevant og tæt kobling mellem klinik og uddannelse ved at involvere de sygeplejefaglige ledere i forløbet.

Partnerskabsaftaler

To hospitaler har allerede indgået unikke partnerskabsaftaler:

  • Sjællands Universitetshospital
  • Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Flere nye partnerskaber om kandidatuddannelse i Klinisk sygepleje er desuden på vej. 

"Vi har et stigende behov for sygeplejersker, der både er dygtige klinikere og samtidig har akademiske kompetencer. Der er også brug for tydelige karriereveje for at kunne tiltrække og tilknytte sygeplejersker. Derfor er vi superglade for samarbejdet med SDU, hvor vi skaber en ny kobling mellem teori og praksis, mellem hospital og universitet."

     Susanne Lønborg Friis, sygeplejefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital

Partnerskaber erhvervskandidat sundhedsvidenskab

Er du interesseret i et partnerskab så kontakt:

Merete Munk
Uddannelses- og Sekretariatschef
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mail: mmunk@health.sdu.dk
Mobil: 60 11 29 26 

Vi tilbyder partnerskaber på flere områder

Et partnerskab om kandidatuddannelse i Klinisk sygepleje er blot en af flere muligheder for at samarbejde med Syddansk Universitet om videreuddannelse af sundhedsprofessionelle.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder også erhvervskandidatuddannelser i jordemodervidenskab, fysioterapi, ergoterapi og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Vi kan derfor tilbyde partnerskabsaftaler om opkvalificering af flere forskellige faggrupper via en af i alt fem erhvervskandidatuddannelser. Vil du høre mere om mulighederne for at indgå en unik partnerskabsaftale, så kontakt os endelig.