Skip to main content

Indgå partnerskab med SDU om opkvalificering af sygeplejersker

Samarbejdsaftale om erhvervskandidatuddannelse i Klinisk sygepleje

Erhvervskandidat, Sundhedsvidenskab

Om samarbejdsaftalen med SUH:

  • Samarbejdsaftalen med Syddansk Universitet løber i første omgang fra 2023-2025.
  • Det første hold består af 20 sygeplejersker, der starter på erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, som udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sjællands Universitetshospital (SUH) og Syddansk Universitet (SDU) har netop indgået en unik aftale om at opkvalificere sygeplejerske i hospitalspraksis. Og sådan en aftale kan I også lave.

Med en partnerskabsaftale kan der laves aftale om et- eller flere hold af sygeplejersker får mulighed for at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere til gavn for hele hospitalet og ikke mindst patienterne.

De studerende vil i gennemsnit arbejde 25 timer om ugen og studere på halv tid i de fire år, uddannelsen varer.

En partnerskabsaftale om kandidatuddannelse i Klinisk sygepleje kan derfor være med til:

  1.  At etablere attraktive karriereveje med henblik på at tilknytte og tiltrække høj kvalificerede sygeplejersker i klinisk praksis.
  2.  At understøtte sygeplejerskers mulighed for at kombinere en klinisk karriere med en akademisk karriere – uden sygeplejersken slipper arbejdspladsen under forløbet.
  3.  At styrke sygeplejerskernes kompetencer til at udvikle, gennemføre og implementere forskningsresultater i klinisk praksis.
  4. At involvere de sygeplejefaglige ledere i de studerendes forløb med henblik på at sikre relevant og tæt kobling mellem klinik og uddannelse

"Vi har et stigende behov for sygeplejersker, der både er dygtige klinikere og samtidig har akademiske kompetencer. Der er også brug for tydelige karriereveje for at kunne rekruttere og tilknytte sygeplejersker. Derfor er vi superglade for samarbejdet med SDU, hvor vi skaber en ny kobling mellem teori og praksis, mellem hospital og universitet."

     Susanne Lønborg Friis, sygeplejefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital

Partnerskaber erhvervskandidat sundhedsvidenskab

Vil du vide mere?

Kontakt endelig:
Merete Munk
Uddannelses- og Sekretariatschef
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mail: mmunk@health.sdu.dk
Mobil: 60 11 29 26 

Samarbejdsmodellen kan udrulles til andre hospitaler og områder

Selvom modellen her først og fremmest bliver udrullet til sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital, så er potentialet dog endnu større.

Andre hospitaler har vist interesse for et samarbejde om modellen, og der har også været forespørgsler om forløb for andre faggrupper end sygeplejersker.

Ud over erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje, så har Det Sundhedsfaglige Fakultet også ministeriets godkendelse til at udbyde erhvervskandidatuddannelser i jordemodervidenskab, fysioterapi, ergoterapi og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.