Skip to main content
DA / EN

God interaktion på SAMF

På SAMF ser vi interaktionen mellem studerende og undervisere som et samarbejde med fokus på læring, hvor alle involverede parter stræber efter og tager deres del af ansvaret for, at samarbejdet lykkes.

Gensidige forventninger
 • Vi viser respekt for andres arbejde, mening og person, vi er enige om at:
  - lytte til hinanden
  - respektere mangfoldighed
  - undgå at komme med nedsættende kommentarer
  - argumentere for vores holdninger
  - hvis det er nødvendigt, specificerer vi yderligere vores forventninger til samarbejdet.
 • Vi overholder deadlines for både formelle og uformelle opgaver
 • Vi overholder SDU's Common Code of Conduct.

Forventninger til den studerende
 • Jeg deltager aktivt i undervisningen og stiller spørgsmål, da optimal læring – både individuel og gensidig – er baseret på tilstedeværelse og aktiv deltagelse.
 • Jeg møder op til forelæsninger, seminarer og workshops - forberedt og til tiden.
Forventninger til underviseren
 • Jeg stræber efter at maksimere de studerendes læring gennem velstruktureret undervisning og konstruktiv feedback.
 • Jeg besvarer  de studerendes spørgsmål relateret til emnet inden for en rimelig tidsramme.

Yderligere information
For yderligere information om SDU's pædagogiske principper klik her.

Sidst opdateret: 28.11.2023