Skip to main content
DA / EN

Beskikkelse, opgaver og løn

Du søger beskikkelse hos det relevante censorkorps

Aflønning sker efter gældende norm og i henhold til Finansministeriets lønoversigt. Afregning sker digitalt via eForms. Som censor vil du få tilsendt et link til den digitale prøve i Digital Eksamen. Efter endt eksamen er det her registrering af karakter skal afsluttes hvilket fører til automatisk afregning. 

Bemærk, at der i censorhonoraret er inkluderet evt. klagesagsbehandling. Der ydes ikke særskilt honorar for evt. udtalelse ifm. klagesager.

Ved mundtlige prøver, hvor censor er til stede, ydes kørselsgodtgørelse efter gældende takst. I forbindelse med rejseafregning (som foregår via zExpense) gøres opmærksom på, at udgifter refunderes svarende til billigste transportform for den pågældende rejse. Taksten for kørsel i egen bil afregnes i henhold til Satsregulering for tjenesterejser.  

Hvis du er i huset som censor over flere dage, har du mulighed for at få en overnatning på hotel. Kontakt venligst den medarbejder der har stået for din allokering til den specifikke prøve – vi booker gerne et værelse til dig.
 

Sidst opdateret: 26.04.2024