Skip to main content
DA / EN

Udbud og annoncering

Udbudsloven fastlægger procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af offentlige midler.

Du kan på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside se de præcise og gældende tærskelværdier for offentlige udbud
Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. 
SDU hører under kolonnen: Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer m.v. 

Udbud offentliggøres i TED (Tenders Electronic Daily) og annonceringer på
www.udbud.dk og vil indeholde oplysninger om:

  • Beskrivelse af opgaven
  • Kontaktoplysninger (hvor kan der indhentes oplysninger om anskaffelsen)
  • Frist for anmodning om deltagelse/fremsendelse af tilbud
  • Kriterier for tildeling af opgaven

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du meget velkommen til at kontakte SDU, Indkøb og Udbud på mail  indkob@sdu.dk eller ved kontakt til indkøbs- og udbudschef Jesper Lundorff Hoffmann.

Sidst opdateret: 31.10.2023