Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vision og målsætninger for Nyt SUND

  • Nyt SUND skal aktivt bidrage til at styrke samarbejde og skabe nye måder at samarbejde på tværs af SUND, SDU, OUH, regionens øvrige hospitaler, kommuner og med andre eksterne parter. Nyt SUND er platform for en kultur, der understøtter nye måder at arbejde på tværs af fagområder og organisationer mht. forskning og uddannelse, således SUNDs vision (at bidrage til at forbedre menneskers sundhed) styrkes og udvikles.
  • I Nyt SUND er der plads til mangfoldighed og afprøvning af nye idéer, der bryder traditioner og går nye veje i forhold til forskning, uddannelse samt arbejds- og studierum.
  • I Nyt SUND skal borgerinvolvering understøttes og prioriteres.
  • Nyt SUND bibringer SUND et arbejdsmiljø og en arbejdskultur, der giver plads til individet og sætter fokus på nye samarbejdsformer med det formål at optimere forskning, undervisning, videnspredning og administration. Kodeord er nytænkning af arbejdssituationen, videndeling, formidling, gennemsigtighed, åbenhed og udnyttelse af IT og teknologi.
  • Nyt SUND bidrager til at sikre et sundt arbejds-/studiemiljø og –kultur via opmærksomhed på fx active living og bæredygtighed. Ledelsen er synlig og italesætter sammen med medarbejdere og studerende en sund og inspirerende kultur, der muliggør vision og strategiske mål.
  • Nyt SUND er løftestang for en markant udvikling af undervisningen og samspillet mellem underviser, forsker og studerende.
  • Laboratorier og core facilities i Nyt SUND bidrager positivt til oplevelsen af SDU som det bedste universitet for samarbejde mellem fagområder, for translationel forskning og for samarbejde med det omgivende samfund.
  • IT- og teknologiske løsninger i det digitale fakultet bidrager til videndeling, samarbejde, forskning, undervisning og formidling.
  • Nyt OUH/SDU-projektet skal skabe nye frugtbare forsknings- og uddannelseskonstellationer og med et innovationsfokus styrke både forskning og uddannelse og bidrage til at svare på nye behov i omgivelserne herunder fx ’Det nære sundhedsvæsen’.

Sammenhæng på SUND
Det er afgørende at sikre en intern sammenhæng, der gør SUND smidig og sikrer gode muligheder for samarbejde internt, for optimal udnyttelse af core facilities og arealer og som tillader organisk udvikling af fagområder.

Fleksibilitet
En organisation og dens kultur er foranderlig og dynamisk. Nyt SUND skal kunne adapteres til nye muligheder, nye teknologier og nye arbejdsformer. Derfor skal rum og arealer kunne udnyttes effektivt og gerne til forskellige formål til forskellige tidspunkter. Det skal undgås, at rum og arealer låses til aktiviteter, der giver mange døde perioder i dagen og ugen.

Funktionalitet
Det er afgørende, at Nyt SUND understøtter SUNDs kerneopgaver, forskning og uddannelse, og disses krav til udfoldelse. Derfor skal Nyt SUND rumme de muligheder, som efterspørges til fordybelse, arbejdsflow og mødesteder.

Arbejdsmiljø
Der er en væsentlig sammenhæng mellem arbejdsmiljø og arbejdskultur, og Nyt SUND skal understøtte et sundt og inspirerende arbejdsmiljø, der giver plads til både tryghed og kreativitet. Det skal være attraktivt at befinde sig i Nyt SUND, og ledelsen skal gå foran og bryde usunde mønstre og kulturer, der giver stressede og fortravlede medarbejdere.

Sammenhængen til SDU
Nyt SUND kobler sig til det eksisterende SDU i tre bygningsmæssige koblinger. Med Nyt SUND, er SDUs fem fakulteter med en betydelig del af deres aktiviteter samlet på en campus. Det kalder på muligheder for nye tværfaglige samarbejder og nye forskningskonstellationer.

Sammenhængen til Nyt OUH
Sammenhængen til Nyt OUH er afgørende for hensigterne med Nyt OUH/SDU-projektet. Der skal sikres en naturlig og fuldstændig sammenhæng til Nyt OUH, således forskning og uddannelse på tværs af de to organisationer sker ubesværet og uden fysiske barrierer. Samlingen af et universitetshospital og et multifakultært universitet er unikt og skal udnyttes til at sættes Campus Odense på verdenskortet.

Sidst opdateret: 05.03.2024