Skip to main content

Meningsfulde møder

Tal løbende om, hvordan I kan få det bedste ud af jeres studiegruppemøder. Prøv jer frem med forskellige metoder, indtil I finder dem, der fungerer bedst for jer.
Efterhånden som I får flere erfaringer med uddannelsen og hinanden, kan I ændre i de metoder, der måske ikke fungerer så godt længere og finde nye metoder.
På et af jeres første gruppemøder er det en god idé at få talt om, hvordan I vil gribe jeres møder an.

Tal f.eks. om:
  • Hvordan vil I notere jeres fælles aftaler? Skal I f.eks. have en dagsorden?
  • Skal I have en mødeleder/facilitator?
  • Hvordan vil I mødes? Hvornår foretrækker I at mødes, og hvad kan lade sig gøre?
  • Vil I fordele opgaver mellem jer eller vil I lade dem gå på skift?
  • Vil I have en referent? Eller en tidsstyrer?
  • Skal rollerne gå på skift?
Ideer, der kan give struktur og meningsfulde møder: 

Hav en plan for mødet: Diskuter ud fra en plan eller en dagsorden, som I kan vælge at lave inden eller i starten af mødet.

Hav forskellige funktioner: Aftal hvem der er mødeleder og styrer diskussioner, opsamlinger osv. Måske har I brug for en referent, der kan skrive det vigtigste fra jeres møder ned, så I kan huske det.

Fordel opgaverne: I kan aftale, hvad I hver især tager jer af til næste møde. I kan komme med input til opgaverne i fællesskab.

Brug tid på at evaluere: I kan slutte møder af med at samle op på læringspointer og snakke om, om der er noget, I skal gøre anderledes til det næste møde. Det er en god idé at bruge tid på at snakke om, hvis der er noget, der fungerer godt eller mindre godt.

 

Gode råd til gruppearbejdet

Find gode råd og aktiviteter til arbejdet i studiegruppen.

Læs mere her

Sidst opdateret: 17.06.2024