Skip to main content
DA / EN

Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

Alle uddannelser og uddannelseselementer kvalitetssikres systematisk gennem SDU's og Det samfundsvidenskabelige fakultets kvalitetsprocesser på baggrund af input fra en lang række bidragydere inkl. ledelse, medarbejdere, eksterne interessenter og studerende. Input stammer fra to overordnede typer af målinger: indirekte og direkte målinger.

  • Indirekte målinger dækker over de forskellige typer af input, der traditionelt anvendes i kvalitetsudvikling af uddannelser og fag, eksempelvis uddannelsesberetningen, evalueringer, karakterstatistikker etc. 
  • Direkte målinger er en supplerende type måling, som gennemføres hvert fjerde år ved at vurdere graden af den enkelte studerendes opnåelse af en række udvalgte, centrale læringsmål for den enkelte uddannelse. Sædvanligvis  sker dette i forbindelse med vurderingen af bachelorprojekter, specialer, masterprojekter o.l. 

Indirekte målinger

For hver enkelt indirekte måling kan imformationer om frekvens, type og involverede parter findes i oversigten herunder: 

Direkte målinger

For hver uddannelsesspecifik direkte måling udarbejdes der en kortfattet rapport oversigt over læringsmål, resultater og anbefalinger/beslutninger fra af studienævnet. Rapporterne kan findes i listen nedenfor:

 

Sidst opdateret: 25.09.2023