Skip to main content
DA / EN

Om SDU

Drevet af en ambition om at fremme de talenter og forskningsresultater, der udvikler samfundet.

SDU er grundlagt i 1966 i en brydningstid, der prægede kunsten, normer, institutioner - og de højere læreanstalter. Politisk mente man, at universiteterne i langt højere grad skulle bidrage til velfærdsstatens udvikling ved at: ”Fremme den dygtiggørelse, tiden kræver.” Siden grundlæggelsen har SDU været drevet af en ambition om at fremme forskningsresultater, der udvikler samfundet.

Fremtidens udfordringer inden for klima, velfærd og sundhed er komplekse og uforudsigelige, og det kræver mere end et fag og en metode at løse dem. Derfor er mange af vores strategiske forskningsprojekter tværdisciplinære og studerende vil finde fag på skemaerne, der er sammensat af flere fakulteter.