Skip to main content
DA / EN

Forskeruddannelsesprogrammet i Matematik

Retningslinjer

En ph.d.-afhandling i matematik skal indeholde originale forskningsresultater svarende til 1-2 publikationer i anerkendte internationale peer-reviewede tidsskrifter.

Som regel vil den studerende indsende sine resultater med henblik på publikation undervejs i forløbet og dermed ved ph.d.-arbejdets afslutning have erfaring med og indsigt i den matematiske publikationsproces og forskningsformidling.

Ph.d.-kurser

Alle ph.d.-studerende skal bestå forskerkurser (ph.d.-kurser) svarende til 30 ECTS.

Alle kurser forhåndsgodkendes af ph.d.-udvalget for den ph.d.-studerendes studieprogram eller godkendes som individuel studieaktivitet.

Sammensætningen af kurser aftales med vejlederen.

Leder af programmet

Lektor Wojciech Szymanski
E-mail: szymanski@imada.sdu.dk
tlf.:+45 6550 2381

Øvrige forskere tilknyttet forskeruddannelsesprogrammet

 • Professor Achim Schroll 
 • Professor Anders Yeo
 • Adjunkt Benjamin Jäger
 • Professor Claudio Pica
 • Lektor David Kyed
 • Lektor Fernando Colchero
 • Lektor Jens Kaad
 • Lektor Jessica Carter
 • Lektor Jing Qin
 • Lektor John Bulava
 • Professor Jørgen Bang-Jensen
 • Lektor Kristian Debrabant
 • Lektor Michele Della Morte
 • Lektor Ralf Zimmermann
 • Professor Wojciech Szymanski
 • Lektor Yuri Goegebeur

Sidst opdateret: 25.10.2022