Skip to main content
DA / EN

Sundhed og velfærd

I gennemsnit lever de fleste befolkninger længere og sundere liv. Der er imidlertid betydelige uligheder i sundhed, levetid og adgang til velfærd blandt enkeltpersoner og grupper, mens aldrende befolkninger sætter velfærdsstater under pres.

For folkesundheden, velfærdsstatens overlevelse og den sociale sammenhængskraft giver dette anledning til bekymring.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har stærke kompetencer inden for ledelse og innovation inden for sundhedssektoren, sundhedsøkonomi, velfærdsstudier og landdistriktsforskning samt vores samarbejde med forskningsmiljøer fra sundhedsvidenskab, ingeniørvidenskab, biologi, matematik, datalogi, epidemiologi, biostatistik og biodemografi.

Det giver os unikke forudsætninger for at arbejde med disse samfundsmæssige udfordringer og udvise thought leadership på dette område.

Mød nogle af vores forskere og få indblik i, hvad de forsker i inden for sundhed og velfærd

Cosmo Strozza

Postdoc ved Interdisciplinary Centre on Population Dynamics

Mickael Bech

Professor på Institut for Statskundskab

Seetha Menon

Lektor på Økonomisk Institut

Sidst opdateret: 13.06.2024