Skip to main content

Mine personlige styrker

I kommer med hver jeres person, erfaringer og interesser ind på jeres nye, fælles uddannelse, og I kan hjælpe hinanden til at opnå viden og kompetencer i studiegruppen gennem hinandens personlige styrker og interesser.

I øvelsen skal I bruge styrkekortene til højre. Der er 14 styrkekort med styrker og 4 blanke. I skal have et sæt hver.

Individuelt
  • Kig på styrkekortene og opdel kortene i:
  • Det, du er god til/styrker andre sætter pris på ved dig
  • Det, du er god til, men som andre kan finde irriterende ved dig
  • En styrke, du gerne vil udvikle
  • En styrke, du ikke føler dig tilpas ved at bruge
Brug de blanke kort, hvis du føler, at du har en styrke, der ikke er nævnt. Skriv din styrke på det blanke kort på samme måde som de fortrykte.
Når du placerer kortene, skal du tænke ind i en bestemt situation, fx studiet eller studiegruppen.
Forsøg for hver styrke at skrive lidt stikord ned på en typisk situation, hvor den styrke var rigtig god for et samarbejde eller til at løse en opgave. Det behøver ikke at være fra en studiegruppe. Det kan også være andre gange, hvor du har skulle samarbejde i en gruppe, eksempelvis på en tidligere uddannelse, et job eller i din fritid.

I gruppen
Tal sammen i din gruppe om de styrker, I hver især har udvalgt til de forskellige kategorier.
Diskuter hvad de styrker betyder for jeres gruppearbejde.
Kommer jeres styrker nok frem i jeres grupper lige nu? Og kan styrkerne overdrives, så de bliver svagheder? Kom med eksempler.

Alternativ
Giv hinanden styrker og fortæl, hvordan de får den styrke. Hvornår er den styrke rigtig god for gruppesamarbejdet? Og snak også om, hvad bagsiden kan være ved den styrke.
Styrkekort

Bliv klogere på dine personlige styrker

Download øvelsen her

Sidst opdateret: 17.06.2024