Skip to main content
DA / EN

ErhvervsPhD

Et erhvervsPhD projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet.

ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet, og arbejder på det samme projekt begge steder.

Varighed: 3 år

Krav til virksomhed
Brancheindsigt og en uddannelse på bachelorniveau samt generel erfaring med projektemnet. Forskningserfaring er stadig ikke et krav

Tilskud
Det månedlige løntilskud til virksomheder op til 17.000 kr., men må højst udgøre 50 % af den samlede bruttoløn over en regnskabsperiode

Information kan findes på Innovationsfondens hjemmeside: Link til Innovationsfonden 

VIl du vide mere

Kontakt Sidsel Fabricius Hansen, E-mail: sifah@tek.sdu.dk eller telefon + 45 6550 7387

Kontaktinfo

Sidst opdateret: 12.12.2023