Skip to main content
DA / EN

Nyt fra SDU UP

 • 27.06.2024

  Nyhedsbrev juni 2024: Hvordan kan du bruge EPICUR i din undervisning?

  Den europæiske universitetsalliance EPICUR sigter efter at lette adgangen for forskere og undervisere på tværs af Europa. I dette nyhedsbrev kan du blive klogere på, hvordan EPICUR fremmer samarbejdet om undervisning og udvikling af kurser, og herigennem giver studerende flere muligheder for at engagere sig og lære sammen med studerende fra hele Europa.

 • 26.06.2024

  TEMA: EPICUR – Livslang læring og Citizen Science

  Interview med Yurii Chipko, projektkoordinator ved SDU RIO

 • 29.05.2024

  Nyhedsbrev maj 2024: AI i undervisning: de næste skridt

  Det er tid til at tage de næste skridt mod at integrere generativ AI i undervisning og eksamen. Hvordan kan jeg som underviser få hjælp til at tage disse skridt, og inden for hvilke rammer kan jeg anvende generativ AI i min undervisning? Det er nogle af de spørgsmål, som dette nyhedsbrev vil give svar på.

 • 29.05.2024

  TEMA: Læringscirkel som et forpligtende fællesskab til at lære mere om genAI i undervisningen

 • 29.05.2024

  TEMA: Andre kompetenceudviklingstilbud

 • 29.05.2024

  TEMA: Rammer for brugen af genAI på SDU

 • 22.03.2024

  Nyhedsbrev april 2024:

  I denne måned kan du læse om Vejledning og Feedback, om hvordan studerende opsøger og bruger feedback, og om hvordan kiropraktoruddannelsen på SDU er i gang med at kvalificere deres feedback til studerende under deres klinikophold.

 • 22.03.2024

  Nyhedsbrev marts 2024: Fremmøde i undervisningen

  Lavt fremmøde og lavt engagement i undervisningen er ikke et ualmindeligt fænomen på universiteterne. De fleste universitetsundervisere har erfaringer med studerende, der i stedet for at lytte snakker ’off-topic’ med hinanden, besvarer e-mails, er på Facebook, forlader lokalet midt i forelæsningen til fordel for selvvalgte kaffepauser eller simpelthen bliver helt væk fra undervisningen. Spørgsmålet er bare, hvad der skal gøres for at forbedre fremmøde, deltagelse og læring i den skemalagte undervisning?

 • 22.03.2024

  TEMA: Undervisningsmetoder - refleksion

 • 22.03.2024

  TEMA: Fraværsårsager - refleksion

 • 22.03.2024

  TEMA: Autonomi - refleksion

 • 29.02.2024

  Nyhedsbrev Februar 2024: Et kig på udviklingen indenfor AI-området og de pædagogiske muligheder og udfordringer

  Der er sket meget på AI-området siden ChatGPT i november 2022 blev tilgængelig. I dette nyhedsbrev genbesøger vi AI og kigger lidt på, hvad der generelt er sket på området indenfor generativ AI, og hvordan vi kommer videre med at anvende nogle af disse værktøjer til undervisning.

 • 22.12.2023

  Nyhedsbrev December 2023: TAL2023 - Gruppearbejde i undervisning

  I december udgaven af vores nyhedsbrev stiller vi skarpt på gruppearbejde med afsæt i den nyligt afholdte TAL2023 konference, der havde undertitlen Gruppearbejde – formater, funktioner, facilitering og effekter på læring og trivsel. Konferencen bød på 26 workshops, præsentationer og posters foruden keynote og paneldebat. Her er nogle udvalgte pointer fra konferencen.

 • 22.12.2023

  TEMA: TAL2023 - Værktøjer til facilitering af grupper

  Find praktiske værktøjer til facilitering af møder, herunder Ib Ravns instruktion til faciliteret gruppearbejde på TAL konferencen og en artikel om effekten af facilitering.

 • 22.12.2023

  TEMA: TAL2023 - Det tænkende klasserum

  Henrik Skov Midtiby har redesignet matematikundervisningen på 1. semester på ingeniøruddannelserne i robotteknologi og elektronik med afsæt i didaktikforsker Peter Liljedahls bog om Det tænkende klasserum.

 • 22.12.2023

  TEMA: TAL2023 - Facilitering af grupper set fra TEK – pilen peger på lederne

  Lektor, Steffen Kjær Johansen, Institut for Teknologi og Innovation deltog også i TAL Konference 2023. Han har indvilget i at dele nogle af de pointer, som han to med hjem fra dagen.

 • 30.11.2023

  Nyhedsbrev November 2023: Undervisningskultur

  I novemberudgaven af vores nyhedsbrev stiller vi skarpt på undervisningskultur – en faktor af afgørende betydning for undervisningspraksisserne på de enkelte uddannelser - allestedsnærværende og alligevel ofte temmelig usynlig.

 • 30.11.2023

  TEMA: Undervisningskultur - månedlige møder om undervisning i fagkollegiet på Medievidenskab

  Samtale med studieleder Sara Mosberg Iversen, Medievidenskab, Institut for Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU.

 • 30.11.2023

  TEMA: Undervisningskultur - Omtale af John Biggs’ typologisering af samtaler om undervisning i organisationen

  John Biggs’ typologisering af samtaler om undervisning i organisationen baseret på de to dimensioner: (i) graden af systematik/institutionalisering og (ii) graden af åbenhed i samtalen.

 • 30.10.2023

  Nyhedsbrev Oktober 2023: Førsteårspædagogik

  I oktoberudgaven af vores nyhedsbrev kan du læse om forskellige perspektiver på førsteårspædagogik. Begrebet førsteårspædagogik dækker over de forskellige indsatser, man som institution, uddannelse og underviser kan sætte i værk for at understøtte nye studerendes vej til at blive kompetente studerende. Udover forskellige teoretiske vinkler, kan du også læse om de særlige indsatser, der er foretaget på SDU’s nye jurauddannelse i Esbjerg.

 • 30.10.2023

  TEMA: Førsteårspædagogik - Et eksempel fra Jurauddannelsen

  På SDU’s helt nye jurauddannelse i Esbjerg har man taget bolden op og netop arbejdet med forskellige initiativer for efterårets 50 nystartede studerende.

 • 29.09.2023

  Nyhedsbrev September 2023: Projekt generativ AI på uddannelsesområdet på SDU

  Uddannelsesrådet (UR) besluttede i april 2023 at etablere et projekt mhp. at styrke en fælles indsats for generativ AI (GenAI) indenfor uddannelsesområdet på SDU. September måneds nyhedsbrev giver en status på det foreløbige arbejde i projektet.

 • 31.08.2023

  Nyhedsbrev August 2023: Nyt semester – nye muligheder!

  Ferien er ved at være forbi og snart starter et nyt semester. Måske tænkte du lige inden ferien, at der var nogle ting i din undervisning, som du gerne ville lave om på? Måske har du en idé om, at I på din uddannelse denne gang skal gøre noget anderledes for de nye studerende? Eller måske er du helt ny som underviser, og har virkelig brug for nogle gode råd til at komme i gang på?

 • 23.06.2023

  Nyhedsbrev Juni 2023: Hvad rører sig i den universitetspædagogiske verden lige nu? – oplevelser og indsigter fra DUN Konferencen 2023

  Sidst i maj 2023 blev den årlige DUN-konference afholdt med deltagelse af 180 undervisere, konsulenter, uddannelsesledere og studerende fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og Norden. SDU Universitetspædagogik var også repræsenteret. I dette nyhedsbrev vil vi kort videregive, hvad vi har set og hørt på konferencen om, hvad der rører sig inden for universitets- og e-læringspædagogikken lige nu.

 • 12.05.2023

  Nyhedsbrev Maj 2023: Mundtlige gruppeeksamener

  På danske universiteter er hjemmeopgaven et udbredt eksamensformat. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført at prøvesikkerheden omkring hjemmeopgaven som eksamensformat er vanskeligere at forsvare end nogensinde før. I dette nyhedsbrev fremhæver vi nogle af fordelene ved mundtlige gruppeeksamener som et muligt alternativ til hjemmeopgaven.

 • 12.05.2023

  TEMA: Mundtlige gruppeeksamener - eksempel 1

  Eksempel på mundtlig gruppeeksamen fra Cand. Negot - Mundtlig Kommunikation 2

 • 12.05.2023

  TEMA: Mundtlige gruppeeksamener - eksempel 2

  Eksempel på mundtlig gruppeeksamen fra Cand. Negot - Forhandlingsteori- og træning (5 ECTS)

 • 12.05.2023

  TEMA: Mundtlige gruppeeksamener - eksempel 3

  Eksempel på mundtlig gruppeeksamen på Statskundskab - Politisk Teori

 • 28.04.2023

  Nyhedsbrev April 2023: SDU Universitetspædagogik på Bett UK – en af verdens største teknologimesser

  SDU Universitetspædagogik (SDUUP) har været til Bett UK i London (British Educational Training and Technology Show), der er en af verdens største teknologimesser indenfor uddannelsesområdet. I denne måneds nyhedsbrev sætter SDUUP fokus på udvalgte trends fra Bett UK, der ligeledes afspejles i den seneste Horizon rapport.

 • 28.04.2023

  TEMA: Bett UK - Horizon Rapport

  Horizon Report (’Teaching and Learning’-versionen) er en årlig rapport, hvor et panel af førende eksperter inden for videregående uddannelse, beskriver de teknologier og tendenser, som de forventer får størst indflydelse på fremtidens undervisning og læring. SDU Universitetspædagogik har gennemlæst den seneste rapport og giver her et kort resumé af de udviklingstrends, såsom hybride undervisningsformer og AI, der ligeledes prægede årets Bett UK.

 • 28.02.2023

  Nyhedsbrev Marts 2023: Undervisning og læring med AI

  I marts måneds nyhedsbrev sætter SDU Universitetspædagogik (SDUUP) fokus på den aktuelle debat om kunstig intelligens (AI) og hvad det betyder for SDU som uddannelsesinstitution, at AI software, som AI chatbots er blevet mere brugervendt og nemt tilgængelige.

 • 28.02.2023

  TEMA: Undervisning og læring med AI - perspektiver på brugen af AI

  SDUUP har spurgt Jacob Fredegaard Hansen, der er data scientist, på Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) på NAT, om hvilke potentialer og udfordringer, som han ser ved brug af kunstig intelligens (AI).

 • 27.02.2023

  Nyhedsbrev Februar 2023: Måder, hvorpå vejledning understøtter undervisning

  I dette nyhedsbrev introducerer vi dig til den vejledningsmulighed, der er indeholdt i SDU’s Universitetspædagogikum (UP). Tre af vores erfarne vejledere, som vejleder deltagere i SDU’s UP, deler deres indsigt i gruppearbejde, det relationelle aspekt og specialevejledning. Vi hører også fra tidligere UP-deltagere, hvorfor de sætter så stor pris på vejledningsprocessen, og de fortæller os om de forskellige måder, den har hjulpet dem med at udvikle sig som universitetsundervisere.

 • 27.02.2023

  TEMA: Hvad får gruppearbejde til at fungere?

  Tony S. Andersen fortæller om sin indsigt i gruppearbejde. Han gør sig nogle overvejelser om gruppearbejde som et vigtigt demokratisk læringsmiddel – også på universitetsniveau. Selvom danske studerende er vant til, gennem deres tidligere skolegang, at arbejde i grupper, kan kravene i en akademisk sammenhæng nødvendiggøre, at forventningerne til elevernes gruppearbejde udtrykkes mere eksplicit.

 • 27.02.2023

  TEMA: Hvordan kan man fremme studerendes selvstændighed i specialevejledningen?

  Tine Wirenfeldt Jensen fortæller om vejledning. En betydelig del af UP-deltagernes funktion er, udover undervisning, at vejlede deres studerende, og nogle deltagere har vejledning som deres primære eller eneste studenterrelaterede opgave.

 • 27.02.2023

  TEMA: ’Det relationelle aspekt’ og dets betydning for læring

  Et interview med UP-vejleder Anne Bang-Larsen om ’det relationelle aspekt’ og dets betydning for læring. Professionelle relationer mellem undervisere og studerende betragtes nogle gange som en forudsætning for læring.

 • 27.01.2023

  Nyhedsbrev Januar 2023: TAL2022 – Developing student and graduate competences for the 21st Century

  Den 8. november 2022 fejrede vi sammen med SDU-kolleger, nationale og internationale kolleger 10-års jubilæet for SDU’s Teaching for Active Learning (TAL) konference. TAL-konferencen blev første gang afholdt i 2012 som en platform for universitetsundervisere med det formål at inspirere underviserkolleger ved at dele forskellige fortolkninger af aktiv undervisning og læring og for at profilere SDU’s bærende principper om aktiverende undervisning og aktiv læring.

 • 27.01.2023

  TEMA: TAL2022 - Interview med Tine og Linette om Learner for Life Model

  Interview med Tine Lynfort Jensen og Linette Sønderby om deres præsentation på TAL2022 af Learner for Life Model – udviklet af SDU RIO Careers and Employability Team.

 • 27.01.2023

  TEMA: TAL2022 - Interview med Signe Hannibal Jensen

  Signe Hannibal Jensen fortæller i et interview om sit bidrag til TAL2022: “Teaching and learning experiences from cross-cultural online exchange”.

 • 27.01.2023

  TEMA: TAL2022 - Interview med Patricia Wolf

  Ved TAL2022 konferencen stod Patricia Wolf for både en poster præsentation og en workshop med titlen "Teaching creativity online – A curriculum and learning environment for upskilling Higher Education educators". I dette interview præsenterer hun TICON-projektet i lidt flere detaljer.

 • 23.11.2022

  Nyhedsbrev November 2022: Udvikling af undervisernes digitale kompetencer

  SDU Universitetspædagogik (SDUUP) arbejder løbende på at kvalitetssikre initiativer og udvikle metoder, der støtter undervisernes udvikling af digitale kompetencer. Dette nyhedsbrev dykker ned i SDU’s seneste års erfaringer med afvikling af læringscirkler lokalt og tværinstitutionelt i samarbejde med UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Læringscirkler har vist sig at være et godt bud på et kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsformat, der udvikler underviseres digitale kompetencer.

 • 06.10.2022

  Nyhedsbrev Oktober 2022: Eduflow og Peer feedback

  I oktober måneds nyhedsbrev sætter vi fokus på Eduflow og Peer feedback. Læs om, hvordan du med læringsplatformen Eduflow nemt kan komme i gang med Peer feedback. Hør om to underviseres erfaringer med Peer feedback og hvorfor det giver god mening at bede de studerende give feedback på hinandens faglige præstationer. Af grunde som du måske ikke havde forventet.

 • 06.10.2022

  TEMA: Eduflow og Peer feedback - interview med en underviser fra TEK

  ”Der er ikke noget, man selv bliver så dygtigt af, som det at forholde sig til andres arbejde” - Gry Green Linell, underviser på bygningsingeniøruddannelsen på TEK

 • 06.10.2022

  TEMA: Eduflow og Peer feedback - interview med en underviser fra SAMF

  ”Det booster de studerendes læring og forbedrer deres skriftlige færdigheder, når de kan se, hvordan andre argumenterer og besvarer opgaver på” - Anette Stenslund, underviser på SAMF

 • 07.09.2022

  Nyhedsbrev September 2022: De bærende principper for uddannelse på SDU

  I september måneds nyhedsbrev sætter vi fokus på de bærende principper for uddannelse på SDU - Aktiverende undervisning og aktiv læring. 

 • 07.09.2022

  TEMA: De bærende principper for uddannelse på SDU - et eksempel fra en underviser

  Stine P.P. Nielsen fra Juridisk Institut giver et indblik i sit arbejde med at udvikle undervisning gennem afprøvning af forskellige aktiverende læringsaktiviteter.

 • 04.08.2022

  Nyhedsbrev August 2022

  SDU Universitetspædagogik (SDUUP) er SDU’s enhed for pædagogisk kompetenceudvikling. SDUUP har som hovedopgave at medvirke til at styrke kvaliteten af undervisning og uddannelse ved SDU og spænder bredt i opgaveløsningerne: Vi er engagerede i aktiviteter fra strategiudvikling til formidling, aktiviteter for større grupper af undervisere og for enkeltpersoner, og aktiviteter om både målbeskrivelser og MCQ, innovation og internationalisering, portfolio og peerfeedback.

 • 01.06.2022

  Nyhedsbrev Juni 2022: ICED22

  I dette nyhedsbrev inviteres du med til konference! I starten af juni 2022 afholdes en stor international konference i Aarhus for uddannelsesudviklere, ICED22. Konferencen arrangeres af Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og samler ca. 600 universitetspædagogiske forskere, konsulenter, uddannelsesledere og undervisere fra hele verden.

 • 03.05.2022

  Nyhedsbrev Maj 2022: Undervisningsporteføljer

  I maj måneds nyhedsbrev sætter vi fokus på, hvordan man kan styrke anvendelsen af undervisningsporteføljer, når de fx anvendes summativt i forbindelse med ansættelser eller mere formativt i forbindelse med løbende udvikling af undervisningskvalitet.

 • 03.05.2022

  TEMA: Undervisningsporteføljer - Et interview

  SDUUP har interviewet lektor Anette Grønning fra Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber om hendes erfaringer med at skrive sin pædagogiske grundholdning.

 • 03.05.2022

  TEMA: Undervisningsporteføljer - Evidens i porteføljen – et eksempel

  SDUUP bad adjunkt Peter Sørensen from Public Administration fra Institut for Statskundskab om lov til at vise, hvordan han har anvendt kursusevalueringer i sin undervisningsportefølje.

 • 06.04.2022

  Nyhedsbrev April 2022: Just-in-Time Teaching

  I april måneds nyhedsbrev sætter vi fokus på, hvordan de studerendes involvering i undervisningen kan øges vha. principper fra metoden Just-in-Time Teaching, asynkrone online aktiviteter og et effektiv design af disse.

 • 06.04.2022

  TEMA: Just-in-Time Teaching - teori og praksis

  Ved at bruge Just-in-Time Teaching (JiTT) inspirerer du dine studerende til at deltage aktivt i undervisningen, reflektere, anerkende andre studerendes synspunkter, aktivt anvende det lærte stof, sætte det i relation til andre dele af faget og være bedre forberedte. Du vil som underviser bedre kunne udnytte din undervisningstid sammen med dine studerende og skabe et aktiverende undervisnings- og læringsmiljø.

 • 07.03.2022

  Nyhedsbrev Marts 2022: Pædagogiske kompetenceudvikling af de ph.d.-studerende

  I denne måneds nyhedsbrev sætter vi fokus på de ph.d.-studerendes pædagogiske kompetenceudvikling og de muligheder SDUUP tilbyder.

 • 07.03.2022

  TEMA: Pædagogiske kompetenceudvikling af de ph.d.-studerende - udfordringer

  De udfordringer, som de ph.d.-studerende beskriver, bevidner først og fremmest at de forholder sig konstruktivt til og er interesserede i deres undervisningsopgave. Udfordringerne spænder bredt og afspejler niveauet af erfaringer, personligheder og forskellige holdninger til undervisningens og underviserens rolle.

 • 07.03.2022

  TEMA: Pædagogiske kompetenceudvikling af de ph.d.-studerende - Et interview

  SDUUP har interviewet Ph.d.-studerende Karsten Thomsen om hans undervisningsoplevelser og erfaringer med kompetenceudvikling.

 • 03.02.2022

  Nyhedsbrev Februar 2022: Inkludering af alle studerende

  Dette nyhedsbrev tilbyder underviserne ressourcer til at kunne designe tilgængelige kurser og afvikle undervisning, så alle studerende bliver inkluderet. Formålet med inkluderende og tilgængelig undervisning er at fjerne læringsbarrierer og at give alle studerende lige muligheder for læring og succes.

 • 03.02.2022

  TEMA: Inkludering af alle studerende - Ressourcer på SDU

  Ressourcer til rådighed på SDU til understøttelse af inkluderende og let tilgængelig undervisning og læring.

 • 03.02.2022

  TEMA: Inkludering af alle studerende - Praktiske tilgange

  Praktiske tilgange til planlægning af og undervisning på inkluderende og tilgængelige kurser.

 • 03.02.2022

  TEMA: Inkludering af alle studerende - Tjeklister

  Tjeklister vedr. inkluderende og tilgængeligt kursusdesign, pensum, undervisning og evaluering

 • 16.12.2021

  Nyhedsbrev December 2021: TAL2021 - Onlineundervisning under og især efter COVID-19-nedlukningen

  For 9. gang var SDU Universitetspædagogik vært for vores årlige konference TAL2021 - Teaching for Active Learning - den 11. november 2021. Konferencen tager altid udgangspunkt i SDU’s bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring, hvor årets hovedtema var ”Onlineundervisning under og især efter COVID-19-nedlukningen”.

 • 16.12.2021

  TEMA: TAL2021 - Det gode eksempel – Forberedelse, aktiv deltagelse og flipped classroom i online undervisning

  På TAL2021 præsenterede Martin Wirenfeldt Nielsen, Ph.D., Klinisk lektor ved Klinisk Institut, sine erfaringer om forberedelse, aktiv deltagelse og læringsudbytte i et flipped classroom for Bacheloren i Medicin under COVID-19 nedlukningen.

 • 16.12.2021

  TEMA: TAL2021 - Det gode eksempel – Kombination af Breakout Rooms og Poll Everywhere for at forbedre elevernes engagement og deltagelse under online forelæsninger (via Zoom)

  På TAL21 præsenterede Søren Buchholtz Storm, der er adjunkt ved Institut for Teknologi og Innovation på SDU, sine erfaringer med at kombinere anvendelsen af Breakout Rooms og Poll Everywhere for at øge de studerendes engagement og deltagelse i online forelæsninger via Zoom under COVID-19-nedlukningen.

 • 16.12.2021

  TEMA: TAL2021 - Det gode eksempel – Online undervisning: Fra nødløsning til udvikling

  På TAL2021 præsenterede Flemming Smedegaard, der er lektor og studienævnsformand for International Virksomhedskommunikation, samt kandidatstuderende og studienævnsnæstformand Regitze Misser Klenke, deres erfaringer med online undervisning under nedlukningen i foråret 2020 og frem til foråret 2021, som følge af COVID-19, og hvordan det kan gå fra nødløsning til udvikling.

 • 30.11.2021

  Nyhedsbrev November 2021: Micro-credentials

  I november måneds nyhedsbrev fokuserer vi på den europæiske tilgang til micro-credentials. Du kan læse om, hvorfor EU Kommissionen lige nu satser stort på at booste udviklingen af micro-credentials på de videregående uddannelser i Europa og hvad det er for en udfordring som udviklingen af micro-credentials skal løse.

 • 30.11.2021

  TEMA: Micro-credentials - fra et brugerperspektiv

  Få viden om hvordan brugere kan anvende micro-credentials via fem forskellige eksempler og nogle af implikationerne for uddannelsesinstitutionerne.

 • 30.11.2021

  TEMA: Micro-credentials - Stacking micro-credentials

  Få viden om betegnelsen stacking micro-credentials og en af bekymringerne ved at personer kan opbygge en uddannelsesgrad ved at stacke micro-credentials.

 • 27.10.2021

  Nyhedsbrev Oktober 2021: FN's Verdensmål i uddannelse på SDU

  I denne måneds nyhedsbrev fokuserer vi på FN's Verdensmål i uddannelse på SDU. Læs bl.a. om SDU's introduktionsforløb om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for førsteårsstuderende og SDG HUB, som understøtter verdensmålsinitiativer fra studerende og ansatte på SDU.

 • 27.10.2021

  TEMA: FN's Verdensmål i uddannelse på SDU - Interview med Flemming Bridal Rasmussen (leder af SDG HUB)

  Leder af SDU's SDG HUB, Flemming Bridal Rasmussen, fortæller i et interview om forskellige muligheder for at arbejde med FN's Verdensmål og bæredygtighed på SDU.

 • 27.10.2021

  TEMA: FN's Verdensmål i Uddannelse på SDU - interview med Caroline Zoffmann Jessen om SDU's introkursus for førsteårsstuderende

  Projektleder Caroline Zoffmann Jessen fortæller i et interview om hendes rolle i implementeringen af det nye verdensmålskursus for førsteårsstuderende.

 • 30.09.2021

  Nyhedsbrev September 2021: Hvem er SDUUP, og hvad kan vi hjælpe dig med?

  Velkommen tilbage til et nyt semester – og så endda et restriktionsfrit et af slagsen! Skulle du have behov for eller mod på at udvikle din undervisning, så kan du i denne måneds nyhedsbrev læse om, hvem vi er i SDU Universitetspædagogik, og hvad vi kan hjælpe dig med.

 • 26.08.2021

  Nyhedsbrev August 2021: Inspirationskatalog til fremmødeundervisning m.m..

  August måneds nyhedsbrev sætter fokus på en række gode råd og konkrete aktiviteter til inspiration til at genfinde den gode fremmødeundervisning. Du kan også læse om efterårets tværinstitutionelle læringscirkler samt brugeruddannelse og services ift. itslearning.

 • 25.06.2021

  Nyhedsbrev Juni 2021: E-læringsprojektpuljen 2022

  Juni måneds nyhedsbrev sætter fokus på kriterierne for at søge E-læringsprojektpuljen 2022. Projektpuljen uddeler midler til projekter på e-læringsområdet, der bidrager til at implementere de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring på SDU.

 • 25.06.2021

  TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022 - Classroom shared drawing – et tegnebaseret afstemningsværktøj

  Lektor ved det Tekniske Fakultet, Henrik Skov Midtiby, fik sammen med kolleger i 2019 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt med det formål at udvikle en ny måde at få øjeblikkelig feedback fra studerende under forelæsninger, via et tegnebaseret afstemningsværktøj.

 • 25.06.2021

  TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022 - Studieappen – test, vejledning og implementering

  Lektor ved Institut for Design og Kommunikation på det Humanistiske Fakultet, Jens Jørgen Hansen, fik i slutningen af 2020 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt, der skulle udvikle en ny app til studerende kaldet Studieappen. Denne app er nu næsten klar til implementeringsfasen og har fået tre spor at fokusere på

 • 26.05.2021

  Nyhedsbrev Maj 2021: 1.årspædagogikken

  Om fire måneder træder et nyt hold førsteårsstuderende ind på universitet. Foran sig har de fem års studier, der vil forme dem fagligt og personligt. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om, hvordan du som underviser kan støtte de studerende i deres udvikling på det første år, og hvordan du kan understøtte de studerendes engagement gennem 1. årspædagogikken.

 • 13.04.2021

  Nyhedsbrev April 2021: I&E Undervisning

  Innovations- og entreprenørskabsundervisning (I&E) kan bedrives på mange forskellige måder. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om forskellige vinkler på innovations- og entreprenørskabsundervisning på SDU og om de muligheder, du har for at udvikle I&E undervisning i fag og i uddannelser. Nyd alle de gode eksempler og inspirationen, men læg også mærke til siderne som introducerer dig til support, ressourcer, kompetenceudviklings- og netværksmuligheder.

 • 13.04.2021

  Det Gode Eksempel - Entreprenørskab på Datalogi

  Rolf Fagerberg er sammen med outreach koordinator Peter Bækgaard Madsen ansvarlig for innovationsdelen i kurset Formal Languages and Data Processing, hvor de studerende på tredje år af datalogistudiet får til opgave at udvikle en ide til et produkt og programmere en prototype. På kurset bidrager SDU Entrepreneurship Labs med en gæsteforelæsning om praktisk brug af Business Model Canvas og om, hvad de kan tilbyde de studerende efter kursets afslutning.

 • 13.04.2021

  Det Gode Eksempel - Technology Entrepreneurship

  Søren Jensen fra Det Tekniske Fakultet og Jannek Solgaard fra SDU RIO har i samarbejde udviklet kurset Technology Entrepreneurship, der sætter fokus på at give studerende teoretiske og praktiske erfaringer med entreprenørskab gennem et projektorienteret forløb, hvor de arbejder med at udvikle deres egen startup.

 • 24.03.2021

  Nyhedsbrev Marts 2021: Multiple Choice Spørgsmål

  I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om fordele, muligheder og barrierer ved Multiple Choice (MC) spørgsmål som læringsværktøj i undervisning og som aftestningsværktøj i eksamener. Du får et indblik i hvordan MC-spørgsmål bruges – dette sker gennem to artikler, som har fokus på undervisere, der bruger MC i hhv. undervisning og eksamenssammenhæng.

 • 24.03.2021

  Multiple Choice Spørgsmål som Eksamensværktøj

  Grith Lykke Sørensen har brugt Multiple Choice spørgsmål i eksaminer. MC-spørgsmål har i de eksamener, som Grith har været tovholder på, været en del af eksamen sammen med andre eksamensværktøjer såsom short answers. Overordnet set har Grith oplevet, at MC-spørgsmål er et godt værktøj til eksamen, særligt når de kombineres med andre spørgsmålstyper.

 • 24.03.2021

  Multiple Choice Spørgsmål i Undervisning

  Mette Marie Hougaard Christensen har integreret MC-spørgsmål direkte i sin undervisning. Hun beskriver MC-spørgsmål som et godt værktøj til aktiverende undervisning og forklarer, at man kan undgå mange af formatets barrierer, hvis man bruger tid på at undersøge dets styrker og svagheder. Derudover forklarer hun også, at det er nemt at komme i gang med at bruge MC-spørgsmål i undervisningen.

 • 23.02.2021

  Nyhedsbrev Februar 2021: Undervisning under COVID-19

  Der er ingen tvivl om, at COVID19 i høj grad har ændret rammer og betingelser for undervisningen på de videregående uddannelser. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om tre undersøgelser af undervisningen under COVID19-nedlukningen samt et interview med en underviser, der brugte Flipped Learning til at aktivere sine studerende. De tre undersøgelser dækker tilsammen over en bred vifte af uddannelsesinstitutioner og af deltagere.

 • 23.02.2021

  Undervisning med Flipped Learning aktiverede de studerende under nedlukningen

  Marit Carolin Clausen har under nedlukningen brugt Flipped Learning til at aktivere de studerende i et fag, hvor den praktiske undervisningsform var udfordret af de begrænsede muligheder for at mødes fysisk. Marits undervisningsform viste sig at være meget givende for de studerende, og mange af dem udtalte også i evalueringen, at de ville foretrække denne undervisningsform fremover i stedet for at møde fysisk op til alle timer i faget.

 • 02.12.2020

  Nyhedsbrev December 2020: Verdensmål på TAL-Konferencen 2020

  SDU Universitetspædagogik afholdt den 3. november for ottende gang den årlige Teaching for Active Learning konference. Konferencen tager altid udgangspunkt i SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning, og i år var hovedtemaet ’verdensmålene i undervisning’. Læs mere i denne måneds nyhedsbrev om, hvordan du kan blive inspireret af konferencens tema og indhold til at integrere verdensmålene i din egen undervisning.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Lab@Home

  Alexander H. Treusch, der er Lektor ved Biologisk Institut, præsenterede på TAL20 en metode til at gennemføre praktisk laboratorieundervisning under de svære omstændigheder, som COVID-19 har medført for langt de fleste undervisere på SDU. Metoden, Lab@Home, gik ud på at lade de studerende arbejde med eksperimenter på kurset Mikrobiologi, som nemt kunne gennemføres hjemme hos dem selv.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Studierejsen

  På TAL20 deltog Tine Lynfort Jensen, der er Karriere og Employabilitetskonsulent ved SDU RIO og Jesper Piihl, der er Viceinstitutleder for uddannelse ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Tine og Jesper er en del af arbejdsgruppen bag Studierejsen, som de beskriver som en samtale og et konstant refleksionsarbejde over, hvordan man skaber en helhedsorienteret uddannelse, som udover faglig viden, giver de studerende en række vigtige personlige og karrieremæssige kompetencer med i bagagen.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel – Sustainable Materials in Product Creation

  På TAL20 præsenterede Lykke Margot Ricard, der er Lektor og Uddannelsesleder for Kandidat i Civil Engi-neering in Product Development and Innovation, samt Forskningsassistent Sofie Bach Hybel, der er tidligere studerende på PDI, deres erfaringer med kurset Sustainable Materials in Product Creation, og hvordan de har arbejdet med FN’s verdensmål nr. 12, som omhandler Responsible Consumption and Production.

 • 18.11.2020

  Nyhedsbrev November 2020: Bliv klar til SDU’s nye læringsplatform, itslearning

  I januar får SDU en ny læringsplatform: itslearning. Det betyder, at alle kurser fra 1. februar 2021 bliver understøttet af itslearning i stedet for Blackboard. Det er SDUUP’s opgave i samarbejde med fakulteterne at støtte underviserne i overgangen til den nye platform. Hvordan vi gør det, kan du læse om i denne måneds nyhedsbrev.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - En intuitiv platform for både undervisere og studerende

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - Gode råd fra underviserne

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - Et godt og mere pædagogisk værktøj for de studerende, når man først har sat sig ind i det.

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - En udfordring at komme i gang, gentænke sit kursus og finde de nødvendige funktioner.

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 30.09.2020

  Nyhedsbrev September 2020: Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler går i luften på SDU

  Til oktober bliver læringscirkler en del af kompetenceudviklingen af underviserne på SDU. I september måneds temanyhedsbrev sættes der derfor fokus på Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler, der skal undersøge effekten af kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb gennem såkaldte læringscirkler med det formål at styrke underviseres digitale kompetencer.

 • 30.09.2020

  TEMA: Læringscirkler - Den pædagogiske og teoretiske baggrund

  I denne måneds temaartikel kan du læse mere om den pædagogiske og teoretiske baggrund for læringscirklerne og hvordan læringscirkler faciliterer læring hos deltagerne.

 • 30.09.2020

  TEMA: Læringscirkler - Ressourcesamling bliver en vigtig kilde til viden om digitale teknologier

  Omdrejningspunktet for Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler, der går i luften på SDU til oktober, er en digital ressourcesamling, som deltagerne i projektet kommer til at bruge som udgangspunkt for deres læring i læringscirklerne. Ressourcesamlingen er udviklet i samarbejde mellem de tre deltagende institutioner i projektet: UCL, UCN og SDU. Samlingen er også offentlig tilgængelig – indholdet er nemlig ikke kun relevant for projektets deltagere.

 • 28.08.2020

  Nyhedsbrev August 2020: Inkludering af internationale studerende online og face to face

  August måneds temanyhedsbrev sætter fokus på inkluderingen af de internationale studerende online og face-to-face. I månedens tilknyttede temaartikler kan du læse om, hvordan fakulteterne hjælper de studerende gennem fokus på det sociale og omstillingen til en ny læringskultur. Derudover kan du læse om, hvordan SDU International hjælper de studerende.

 • 28.08.2020

  TEMA: Internationale studerende - Sådan hjælper fakulteterne nye internationale studerende

  Når man som ny international studerende fra et land uden for Skandinavien starter på SDU, kan det være svært at omstille sig til en helt ny kultur, hvor måden, man er studerende på, er meget forskellig fra den, man er vant til. På SDU er det blandt andet fakulteterne, der støtter de nye internationale studerende i deres omstilling.

 • 28.08.2020

  TEMA: Internationale studerende - Når det praktiske er på plads, kan de studerende fokusere på deres omstilling

  Når en international studerende kommer til SDU, er det vigtigt, at alt det formelle omkring deres ophold i Danmark er på plads. Det er derfor SDU Internationals vigtigste opgave at hjælpe de studerende med netop det.