Skip to main content
DA / EN

Bæredygtighed og klima

Markeds- og regeringsfejl i forbindelse med produktion og forbrug er et centralt problem, der driver de skadelige virkninger af klimaændringer og udfordringer for bæredygtig udvikling. Markeder består af mange interessenter fra virksomheder, brancheorganisationer, forsknings- og innovationsinstitutioner, politiske institutioner, tilsynsorganer, medier og forbrugere.

At forstå sociale og økonomiske relationer og interaktioner mellem disse aktører, og hvordan markeder dannes og reguleres, er afgørende for at opnå bæredygtige løsninger og opbygge markeder, der afbøder eller endda reducerer negative miljø- og klimaændringer.

Vores stærke kompetencer inden for miljø- og ressourceøkonomi, forbrugeradfærd, jura og innovationsdesign og -ledelse samt vores samarbejde med andre forskningsmiljøer inden for ingeniørvidenskab og biologi giver os stærke forudsætninger for at bidrage med vores viden inden for disse felter.

Mød nogle af vores forskere og få indblik i, hvad de forsker i inden for bæredygtighed og klima

Julia Bronnmann

Lektor på Institut for Erhverv og Bæredygtighed

Kristina Siig

Professor på Juridisk Institut

Patricia Wolf

Professor på Institut for Virksomhedsledelse

Sidst opdateret: 17.06.2024