Skip to main content
DA / EN

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU skaber viden på højeste niveau til gavn for samfundet. Med udgangspunkt i intellektuel nysgerrighed skaber vi sammen med vores omgivelser viden, der rækker ud over det åbenbare og er ’beyond the obvious’.

Vi stræber konstant efter den ypperste kvalitet – både for at gøre en forskel og for at have betydelig indflydelse både i og uden for den akademiske verden. Målene for fakultetets aktiviteter er samfundsrelevans og samskabelse af værdi.

Ved forskning af høj kvalitet forstår vi ny viden, som publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller hos anerkendte forlag inden for specifikke områder, viden med indvirkning og indflydelse på samfundet samt viden, der opnår anerkendelse i respekterede forskningsmiljøer.

I alle vores forskningsaktiviteter stræber vi efter samskabelse og samarbejde med samfundsinstitutioner og nøgleinteressenter i vores regionale, nationale og internationale økosystemer, herunder private virksomheder, offentlige organisationer, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Vi stræber hele tiden efter at udfordre omgivelserne med den nyeste viden og bidrage med løsninger og nye idéer til, hvordan vi kan gøre en forskel.

Fakultetet har ca. 400 forskere, og vores forskning spænder fra klassisk økonomi og erhvervsøkonomiske fag til journalistik, jura, sociologi og statskundskab.

Sidst opdateret: 03.07.2024