Skip to main content
Om SDU
Regionalisering

SDU vil styrke sine regionale aktiviteter

Sommerens politiske aftale om uddannelser i Danmark fastlægger, at optaget af studerende i landets fire største byer skal reduceres frem mod 2030.

Af Nicolai Lynge Drost, , 05-11-2021

SDU har gode muligheder for at imødekomme kravet qua universitetets regionale tilstedeværelse med flere campusbyer. SDU arbejder frem mod årsskiftet på at udarbejde en plan for at styrke universitetets regionale aktiviteter og reducere studiepladser i Odense.

SDU’s direktion arbejder i øjeblikket på en plan, der ved udgangen af 2021 skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Planen skal håndtere kravet til SDU om at reducere optaget af studerende i Odense med op til 10 pct. frem mod 2030, svarende til 665 studiepladser i forhold til 2019-optaget.

Planen skal efterleve den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, som regeringen og en lang række partier vedtog den 25. juni 2021, hvor de politiske partier har aftalt at reducere optaget med 5-10 pct. i landets største byer i 2030.

SDU vil fremlægge argumenter for Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at SDU ønsker at efterleve et reduktionsmål, som er lavere end 10 pct. af studiepladserne i Odense.

Muligheder i campusbyerne

SDU har en unik konstruktion med campusser spredt i flere byer over et stort geografisk område. Faktisk studerer 20 pct. af SDU’s studerende i campusbyerne uden for Odense, og dermed lever SDU allerede op til de krav, der stilles om en betydelig regionalisering i uddannelsessektoren.

SDU’s campusser i Sønderborg, Esbjerg, Slagelse og Kolding giver SDU en styrkeposition i arbejdet med planen, da SDU kan flytte studiepladser fra Odense til campusbyerne for at håndtere kravet om reduktion i Odense. Muligheden for at øge uddannelsesaktiviteterne i campusbyerne indgår i arbejdet med SDU’s plan.

I første omgang har SDU indsendt ansøgning om oprettelse af en Cand.merc.-uddannelse i Slagelse og en Jura-uddannelse i Esbjerg (BA og KA).

Samtidig arbejder direktionen med at skabe mere tydelige profiler i hver campusby, som kan anvendes til dialog med studerende, aftagere og virksomheder om campusbyernes særlige kvaliteter og tilbud.

De fem fakulteter prioriteres fortsat

SDU’s direktion ser det fortsat som vigtigt og afgørende, at universitetet bevarer sin profil som et flerfakultært universitet med stærke fakulteter inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik. For samfundet, aftagere, studerende og ansatte er det en stor styrke, at universitetet har stærke kernefagligheder på alle fem fakulteter.

En reduktion af studiepladser i Odense skal derfor balancere mange hensyn. Bestyrelsen har besluttet, at de tre kriterier ledighed, uddannelseskvalitet og strategiske hensyn skal bruges til at vurdere, hvor og hvordan der skal reduceres og/eller opbygges nye studiepladser uden for Odense.

SDU’s direktion arbejder aktuelt med en plan for reduktion i Odense-optaget, som følger to trin:

1. trin 2023-2025, hvor halvdelen af det endelige reduktionskrav skal være nået

2. trin 2026-2030, hvor SDU skal være helt i mål med det endelige reduktionskrav.

Den plan som SDU afleverer til Uddannelses- og Forskningsministeriet ved årsskiftet, vil være mere konkret på reduktion af studiepladser i Odense og flytning af studiepladser til campusbyerne i 1. trin. Planens 2. trin vil blive beskrevet mere generelt. Dermed får SDU også tid i de kommende år til at vurdere, hvordan perioden 2026-2030 skal håndteres vedrørende reduktion og flytning af studiepladser.

Det fremtidige forløb

Hovedsamarbejdsudvalget, Universitetsrådet og De Studerende i Centrum har fået en overordnet status på direktions arbejde med planen i denne uge. Disse fora inddrages senere igen i forløbet, inden planen fremlægges til bestyrelsen.

Bestyrelsen forventes at træffe beslutning om SDU’s institutionsplan i december, og SDU’s direktion forventer at kunne offentliggøre den konkrete plan senest i starten af januar 2022.

Institutionsplanen forventes at indgå i en samlet sektorplan for de otte universiteter, som forelægges til godkendelse hos uddannelses- og forskningsministeren og de politiske forligspartier i løbet af første kvartal 2022. Efter den politiske godkendelse midt på foråret 2022 vil SDU kende den endelige institutionsplan og sektorplan frem til 2030.

Redaktionen afsluttet: 05.11.2021