Skip to main content
Om SDU
Sommerhilsen

Sommerhilsen fra SDU's direktion

Med midsommerens komme er sommerferien for mange ved at være en realitet.

Halvdelen af 2021 er passeret og indtil videre har COVID-19 også i år været definerende for universitetslivet på SDU. Vi håber alle, at tiden efter sommerferien og resten af 2021 bliver mere normal.

I har som ansatte og studerende på imponerende vis tacklet den særlige situation, som COVID-19 har bragt os i. Det er vi som ledelse dybt taknemmelige for. Det har ikke været nemt, men alle har taget ansvar og bidraget til at få det bedste ud af situationen. Det er prisværdigt, og vi er stolte af at stå i spidsen for et universitet, som har den evne.

Evnen til foranderlighed
Første halvår 2021 har bl.a. handlet om at udrulle et nyt læringssystem (ItsLearning) til studerende og undervisere, gennemføre det testbaserede optag og ibrugtage et nyt HR-system for ansatte. Desværre har halvåret også budt på en tilpasningsproces i 1. kvartal, som mundede ud i færre ansatte og bortfald af opgaver på tre hovedområder (Det Tekniske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og Fællesområdet).

Det er alle organisationers lod at stå over for forandringer, men måden, som organisationer håndterer det lod, er forskellig. Vi er meget heldige, at studerende og ansatte på SDU har evnen til at rumme foranderlighed, og det skylder vi jer alle en stor tak for.

Nye i ledelsen
Foranderlighed er der også i universitetets ledelse, idet rektor Henrik Dam efter syv år på pladsen har valgt at sige farvel til SDU til fordel for stillingen, som direktør for Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Henrik Dam fratræder sin stilling ultimo juli.

SDU’s bestyrelse har igangsat ansættelsesprocessen af en ny rektor med forventet tiltrædelse i 4. kvartal 2021. Stillingsopslaget bliver offentliggjort i denne uge.

Bestyrelsen har besluttet at konstituere Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som rektor, fra den 1. august 2021 og frem til at en ny rektor tiltræder. Institutleder for Institut for Molekylær Medicin, Uffe Holmskov, konstitueres som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i perioden hvor Ole Skøtt er konstitueret som rektor, og indtræder dermed i direktionen. 

Politiske aftaler
”Stærkere lokalsamfund og 25 nye uddannelser uden for de største byer” hed regeringens uddannelsespolitiske udspil, som blev præsenteret den 27. maj. Efter en måneds forhandlinger indgik regeringen og et flertal i Folketinget en politisk aftale den 25. juni. Aftalen indebærer en målsætning om at skabe flere regionale uddannelsesudbud og begrænse optaget af studerende i de største byer frem mod 2030: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/bred-politisk-aftale-om-bedre-muligheder-for-uddannelse-i-hele-danmark

Desuden blev regering og Folketingets partier også enige om en aftale, der begrænser SU-udgifter til udenlandske studerende fra EU og dermed nedlægger en række engelsksprogede studiepladser: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/ny-politisk-aftale-begraenser-su-udgifter-til-u.denlandske-studerende-fra-eu-1

Vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvilke konsekvenser de to politiske aftaler har for SDU. De enkelte videregående uddannelsesinstitutioner skal i efteråret 2021 udarbejde en plan for udviklingen i optaget af studerende frem mod 2030. Vi vil nu gå i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at tilrettelægge en proces, som skal være med til at skabe klarhed over aftalernes indvirkning på vores universitet.

Vi vil vende tilbage med information, når vi ved noget mere konkret. 

God sommerferie!
Med de bedste ønsker for en god sommerferie med gode oplevelser og tid til afslapning, som forhåbentlig giver ny energi til det efterår, som venter.

 

Venlig hilsen

Henrik Dam, rektor (til 31. juli 2021)

Ole Skøtt, konstitueret rektor (fra 1. august 2021)

Sebastian Mernild, prorektor

Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør

Simon Torp, dekan, Det Humanistiske Fakultet

Marianne Holmer, dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Jens Ringsmose, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Uffe Holmskov, konstitueret dekan (fra 1. august 2021), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Henrik Bindslev, dekan, Det Tekniske Fakultet

Redaktionen afsluttet: 01.07.2021