Skip to main content
Om SDU
Regionalisering

SDU’s institutionsplan er indsendt

SDU har indsendt en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universitetet vil efterleve den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Indholdet er stort set identisk med det udkast, der blev fremlagt for bestyrelsen i december. SDU vil styrke universitetets regionale position, men det bør ikke ske ved at reducere SDU’s studiepladser i Odense.

SDU har nu indsendt den plan, der præsenterer SDU’s bud på, hvordan universitetet kan styrke dets regionale position og bidrage til at løse den bundne opgave, som universitetet er blevet givet som konsekvens af den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ fra juni 2021.

Alle universiteter er blevet pålagt at aflevere en institutionsplan, som skal forhandles på plads med de politiske partier i foråret. SDU afleverer en plan, der skitserer, hvordan universitetet frem til 2030 kan reducere eller udflytte optaget af studerende i Odense med 10 % svarende til 665 studiepladser.

SDU står fast på budskaberne

SDU går stadig positivt til opgaven med at drive et bredt regionalt forankret universitet. I snart 25 år har SDU oparbejdet en bred geografisk tilstedeværelse, og SDU ønsker fortsat at tilbyde regional forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet, da det giver værdi for studerende, ansatte og det omkringliggende samfund.

SDU vil gerne tage det regionale ansvar, det allerede tager med eksisterende campusser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse. I planen beskrives der et ønske om at give hver campusby en mere tydelig, individuel campusprofil.

Ydermere ser SDU også muligheder for at udvide den i forvejen stærke regionale tilstedeværelse med etablering af nye uddannelser. Senest er der underskrevet en hensigtserklæring med Vejle Kommune for at finde et grundlag for at tilbyde IT- og ingeniøruddannelser i byen, mens SDU planlægger med maritim ingeniøruddannelse i Svendborg.

Forventer fortsat rabat

Som universitet har SDU mange styrker, der spiller ind i de politiske ambitioner om en ny geografisk uddannelsesbalance. Cirka 20 % af optaget på SDU er allerede i dag placeret uden for Odense i campusbyerne i Sønderborg, Slagelse, Kolding eller Esbjerg. Allerede i dag overopfylder SDU den politiske aftales intentioner om regionale uddannelsesaktiviteter.

Set i det lys er der en klar forventning om, at SDU slipper for at skulle reducere med 10 % i Odense. SDU’s rektor Jens Ringsmose forklarer:

- Utilsigtet svækker en så markant reduktion SDU’s tilstedeværelse i de øvrige campusbyer. Flere uddannelses- og forskningsgrupper går på tværs af campusser, og når man reducerer i Odense, kommer det til at gå ud over alle. Derfor appellerer SDU stadigvæk til, at SDU i Odense får en rabat, så man i stedet for at skulle reducere 10 % af studiepladserne lander på en reduktion i Odense på mellem 3-5 %, lyder det fra rektor Jens Ringsmose.

Hvis en reduktion på 10 % i Odense bliver en realitet, vil SDU optage omkring 30 % af de studerende uden for Odense.

En plan i to faser

SDU’s plan om at reducere 665 studiepladser i Odense er inddelt i to faser:

Den første fase løber frem til 2025, hvor SDU stiller konkrete forslag til at udflytte 316 studiepladser, at opbygge mindst 367 studiepladser og at reducere med 330 studiepladser i Odense, som det er pålagt SDU.

Den anden fase løber fra 2026 til 2030, her er planen endnu overordnet og vil blive udviklet i de kommende år i lyset af samfundsudviklingen og SDU’s strategiske prioriteringer. Med et krav om at reducere 10% af studiepladserne vil SDU skulle nedskalere med yderligere 335 studiepladser frem mod 2030.

Udflytning og reduktioner frem mod 2025

Konkret foreslås det frem mod 2025 at udflytte bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelserne IVK Engelsk og Cand. Merc. HR Management til Slagelse. Samtidig vil SDU arbejde på at udbyde Klinisk Psykologi i Slagelse i et samarbejde med Københavns Universitet.

I Esbjerg vil SDU oprette en helt ny bachelor- og kandidatuddannelse i Jura fra 2023. Desuden flytter SDU allerede fra 2022 et antal pladser på kandidatuddannelsen i Medicin til Esbjerg og universitetet udflytter også kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed – konkurrence- og eliteidræt til Esbjerg.

I Sønderborg planlægger SDU at etablere en engelsksproget kandidatuddannelse i Statskundskab og opbygge en ny uddannelse indenfor Psykologi og Teknologi.

I Kolding forventer SDU at udflytte et større antal pladser på uddannelsen i Data Science, kandidatuddannelsen i Journalistik (Cand. Public) til Kolding samt akademiske overbygningsuddannelser i Klimatilpasning og Miljøkemi.

Kravet kan ikke indhentes alene igennem udflytninger. Flere uddannelser vil frem mod 2025 skulle reducere studiepladser, hvis reduktionskravet på 10 % frem mod 2030 skal gennemføres.

Uddannelserne er udvalgt ud fra tre kriterier: ledighed, uddannelseskvalitet og strategiske hensyn for SDU.

SDU’s ledelse vurderer fortsat, at planen frem til 2025:

  • ikke vil have konsekvens for studerende, som allerede er optaget og indskrevet på SDU i forhold til studerendes muligheder for at gennemføre deres planlagte uddannelser.
  • ikke vil medføre uansøgte afskedigelser af medarbejdere.

En inddragende proces

Forud for den endelige institutionsplan ligger et stort og grundigt arbejde, hvor SDU’s fem fakulteter samt kollegiale organer er blevet involveret og har haft mulighed for at kommentere på institutionsplanen.

Og selvom det har været en svær, bunden opgave, så er SDU’s rektor Jens Ringsmose glad for forløbet de seneste måneder og det endelige resultat.

- Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet om planen. Det har været en meget konstruktiv inddragelsesproces, og vi har fået mange gode indspark og argumenter til den endelige plan. Det er aldrig sjovt at skulle reducere studiepladser, men jeg er trods alt glad for, at der selv i det værste scenarie ikke er planer om afskedigelser, siger Jens Ringsmose.

Det videre forløb

Planen ligger hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, som forelægger planen for den politiske forligskreds med henblik på beslutning. Det forventes, at institutionsplanen for SDU samt den samlede sektorplan for alle danske universiteter falder på plads sidst på vinteren 2022.

SDU vil fortsat løbende kommunikere om situationen.

På siden https://sdu.dk/regional er der samlet alt kommunikation og information om SDU’s tilgang til regionaliseringen og her ligger den indsendte plan også.

Redaktionen afsluttet: 12.01.2022