Skip to main content
Om SDU
Regionalisering

SDU’s institutionsplan er godkendt

SDU er nu næsten klar til at indsende en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universitetet efterlever den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. SDU ønsker at styrke universitetets regionale position, men det bør ikke ske gennem en reduktion af SDU’s studiepladser i Odense.

SDU’s bestyrelse har godkendt den plan, der præsenterer SDU’s bud på, hvordan universitetet kan styrke dets regionale position og dermed bidrage til at løse den bundne opgave, universitetet er blevet givet som konsekvens af den politiske aftale ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ fra juni 2021.

Alle universiteter er blevet pålagt at aflevere en institutionsplan, der skal indgå i en samlet sektorplan, som i løbet af foråret skal forhandles på plads med de politiske partier. SDU er blevet pålagt at aflevere en plan, der skitserer, hvordan universitetet frem til 2030 kan reducere eller udflytte optaget af studerende i Odense med 10 % svarende til 665 studiepladser.

SDU støtter regionalisering

SDU hilser regional uddannelses- og forskningsaktivitet velkommen. I snart 25 år har SDU oparbejdet en bred geografisk tilstedeværelse, og SDU ønsker fortsat at tilbyde regional forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet, da det giver størst værdi for studerende, ansatte og det omkringliggende samfund.

Med institutionsplanen ønsker SDU at styrke universitetets eksisterende campusser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse med etablering af nye uddannelser og en mere tydelig, individuel campusprofil.

Ydermere ser SDU også muligheder for at udvide den i forvejen stærke regionale tilstedeværelse med eksempelvis maritime uddannelser i Svendborg og universitetsuddannelser i Vejle. Ligeledes vil SDU undersøge muligheden for regionalt at udbyde nogle af de uddannelser som andre af landets universiteter planlægger at lukke.

- Vi er allerede et unikt, regionalt universitet i international klasse. Vi ved, hvordan man driver campusser uden for de store byer, vi har infrastrukturen til at flytte uddannelser ud, og vi har et fortrinligt samarbejde med lokale aktører, siger SDU’s rektor Jens Ringsmose.

Forventer rabat

Som universitet har SDU mange styrker, som kan spille konstruktivt ind i de politiske ambitioner om en ny geografisk uddannelsesbalance. Over 20 % af optaget på SDU er allerede i dag placeret i campusbyerne i Sønderborg, Slagelse, Kolding eller Esbjerg. Allerede i dag overopfylder SDU den politiske aftales intentioner om regionale uddannelsesaktiviteter.

Set i det lys er der en klar forventning om, at SDU slipper for at skulle reducere med 10 % i Odense. SDU’s rektor Jens Ringsmose forklarer:

- SDU appellerer til, at SDU i Odense fritages fra at skulle skære i studenteroptaget, eller at der som minimum skal være en rabat til 5 %. Det vil universitetet fortsat forsøge at overbevise det politiske landskab om i de kommende måneder.

Campusbyerne er afhængige af en stærk hovedcampus

Forudsætningen, for at SDU kan drive en velfungerende campusstruktur uden for Odense, er netop, at SDU i Odense er et stærkt forsknings- og uddannelsesmæssigt kraftcenter med en tæt kobling til de øvrige campusbyer og forskningsmiljøerne.

- En anden alvorlig konsekvens forbundet med at reducere i Odense er, at man så også utilsigtet svækker SDU’s tilstedeværelse i de øvrige campusbyer. Flere uddannelses- og forskningsgrupper går på tværs af campusser, og når man reducerer i Odense, kommer det til at gå ud over alle. SDU hænger sammen, lyder det fra rektor Jens Ringsmose.

Hvis en reduktion på 10 % i Odense bliver en realitet, vil SDU optage omkring 30 % af de studerende uden for Odense, hvor landets øvrige universiteter vil optage et sted i mellem 0-10 % uden for deres hovedcampus.

En plan i to faser

SDU har valgt at inddele planen i to faser:

  • Den første fase løber frem til 2025, hvor SDU stiller konkrete forslag til at udflytte 316 studiepladser, at opbygge mindst 120 studiepladser og at reducere med 330 studiepladser i Odense, som det er pålagt SDU.
  • Den anden fase løber fra 2026 til 2030, her er planen endnu overordnet og vil blive udviklet i de kommende år i lyset af samfundsudviklingen og SDU’s strategiske prioriteringer.

Udflytning og reduktioner frem mod 2025

Konkret foreslås det frem mod 2025 at udflytte bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab til Slagelse, samt kandidatuddannelserne IVK Engelsk og Cand. Merc. HR Management.

Til Esbjerg foreslår SDU at udflytte en antal pladser på kandidatuddannelsen i Medicin og kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed – konkurrence- og eliteidræt. Endelig overvejer SDU at etablere en engelsksproget kandidatuddannelse i Statskundskab i Sønderborg.

Derudover er der forslag om at udflytte et større antal pladser fra uddannelsen i Data Science til Kolding samt kandidatuddannelsen i Journalistik (Cand. Public) til Kolding.

Kravet kan ikke indhentes alene igennem udflytninger. Flere uddannelser vil frem mod 2025 skulle reducere studiepladser, hvis reduktionskravet på 10 % frem mod 2030 skal gennemføres.

Uddannelserne er udvalgt ud fra tre kriterier: ledighed, uddannelseskvalitet og strategiske hensyn for SDU.

SDU’s ledelse vurderer, at planen frem til 2025:

  • ikke vil have konsekvens for studerende, som allerede er optaget og indskrevet på SDU, i forhold til studerendes muligheder for at gennemføre deres planlagte uddannelser.
  • ikke vil medføre uansøgte afskedigelser af medarbejdere.

En inddragende proces

Forud for den godkendte institutionsplan ligger et stort og grundigt arbejde, hvor SDU’s fem fakulteter og samtlige kollegiale organer er blevet involveret og har haft mulighed for at kommentere på aftalen og udkastet til institutionsplanen. På den baggrund har SDU’s ledelse indstillet planen til godkendelse i bestyrelsen.

Og selvom det har været en svær, bunden opgave, så er SDU’s rektor Jens Ringsmose glad for forløbet de seneste måneder og det foreløbige resultat.

- Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet om planen. Det har været en meget konstruktiv inddragelsesproces, og vi har fået mange gode indspark og argumenter til den endelige plan. Tak for det. Processen og resultatet viser mig tydeligt, at SDU hænger sammen og står sammen om at løfte også de svære opgaver, siger Jens Ringsmose.

Det fremtidige forløb

SDU skal indsende sin institutionsplan til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 12. januar. Der kan ske justeringer i den endelige plan, hvorfor hele institutionsplanen endnu ikke kan offentliggøres fuldt ud.

- Det er vigtigt at understrege, at den institutionsplan, der nu er godkendt af bestyrelsen, er vores bedste bud på en plan til ministeriet. Hvordan den endelige plan kommer til at se ud, kan være lidt svært at spå om, da det ikke kun er op til SDU, forklarer Jens Ringsmose, rektor på Syddansk Universitet.

I den efterfølgende forhandling vil universitetet kæmpe for, at man politisk tilgodeser den regionale tilstedeværelse, så 10%-reduktionen undgås.

Det forventes, at institutionsplanen for SDU samt den samlede sektorplan for alle, danske universiteter er faldet på plads i løbet af foråret 2022.

SDU vil fortsat løbende kommunikere om situationen.

 

Se video med rektor Jens Ringsmose, der uddyber beslutningerne i planen og den forudgående proces nederst på siden:

https://sdu.dk/regional

Se et sammenskriv af SDU’s foreløbige institutionsplan, som kan læses via dette link

Redaktionen afsluttet: 13.12.2021