Skip to main content
Om SDU
Uddannelse

SDU er allerede et stærkt regionalt universitet

Regeringens udspil til en ny uddannelsesreform indeholder en regionaliserings-dagsorden, som SDU allerede i mere end to årtier har realiseret med mere end 20 pct. af sit bacheloroptag placeret uden for Odense.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 27-05-2021

Regeringen har præsenteret sit udspil til en regionaliserings-dagsorden med udspillet, ”Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, som indebærer udflytning af uddannelser og reducering i optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Det fremgår at begrænsningen af optaget vil begynde fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.

Se udspillet her: https://ufm.dk/publikationer/2021/taettere-pa-flere-uddannelser-og-staerke-lokalsamfund

SDU har allerede for år tilbage taget ansvar for decentralisering af uddannelser med placering af mere end 20 pct. af bacheloroptaget på campusser i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Slagelse. Det har vi gjort, fordi vi altid har haft et ønske om, at der skal skabes balance mellem land og by, og at uddannelser har en rolle at spille i forhold til at skabe udvikling i alle egne af Danmark.

SDU er også repræsenteret i København med Institut for Folkesundhed, hvor der forskes og udøves myndighedsbetjening, men ikke udbydes uddannelser. 

Decentralisering

Rektor Henrik Dam understreger, at SDU allerede i dag mere end opfylder, at 10 pct. af uddannelsespladserne skal placeres uden for de store byer.

-Heldigvis er universiteterne ikke kun repræsenteret i de store byer. Sagen er er den, at SDU har arbejdet med regionalisering af uddannelser i to årtier, altså længe inde, at det påkaldte sig landspolitisk interesse. I dag er mere end 20 pct. af vores bacheloroptag placeret regionalt. Inden for de seneste år har vi bl.a. besluttet at åbne en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, flere nye ingeniøruddannelser i Sønderborg og vi undersøger mulighederne for en jurauddannelse i Esbjerg.

Overblik over konsekvenserne

Det er et omfattende udspil, som regeringen har præsenteret og ledelsen på SDU vil nu sætte sig grundigt ind i indholdet.

-Vi glæder os til at høre mere om regeringens konkrete tanker om denne vigtige dagsorden og ser frem til at blive inddraget i dette arbejde. Vi har selvfølgelig en forventning om, at der i den konkrete udmøntning bliver taget højde for de uddannelser, vi allerede udbyder regionalt, og for vores allerede planlagte udvidelser. Når vi har det fulde overblik over udspillets konsekvenser for SDU, vil vi kunne melde mere konkret ud til studerende og ansatte om, hvad der kommer til at ske fremadrettet, siger Henrik Dam.


Redaktionen afsluttet: 27.05.2021