Skip to main content
Om SDU
Nye aktiviteter

SDU ser positivt på at udvide med it-uddannelser i Vejle

Står det til Syddansk Universitet kan Vejle blive næste by i forhold til at opbygge en campus, der indfrier den bundne politiske opgave om regionalisering af uddannelser, samt erhvervslivets behov for universitetsuddannede kandidater.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 11-11-2021

Sommerens politiske aftale om regionalisering af uddannelser i Danmark fastlægger, at der skal etableres uddannelser udenfor de fire største byer frem mod 2030. Det er en bunden opgave, som SDU arbejder målrettet på at være med til at løse. 

SDU har allerede nu, som landets eneste universitet, en unik konstruktion med mange campusbyer spredt over et stort geografisk område. Faktisk studerer 21% af SDU’s studerende i campusbyerne uden for Odense.  

Alene i Region Syddanmark er SDU repræsenteret med uddannelsescampusser i Sønderborg, Esbjerg og Kolding.

En position, som universitetet nu arbejder på at styrke med ambitionerne om at oprette en nyt campus i Vejle, som primært har fokus på forskning og uddannelse indenfor it.

Samarbejdet er i gang

SDU har allerede flere aktiviteter i Vejle herunder virksomhedssamarbejder. Desuden er SDU solidt etableret på Vejle Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt, hvor der er ca. 15 professorer og 30 lektorer og et betydeligt antal ph.d.-studerende.

Understøtte udvikling i Trekantområdet

Der vil i givet fald ikke blive tale om udflytning af aktiviteter fra andre SDU-campusser, men i stedet opbygning af helt nye uddannelses- og forskningsaktiviteter i Vejle.

-SDU vil gerne tage det ansvar, der ligger i at være med til at løse den bundne opgave om regionalisering af uddannelser udenfor de fire største byer. Derudover er trekantområdet som et af landets vigtigste industriregioner et helt unikt vækstområde med succesfulde og innovative virksomhedsmiljøer. SDU har nogle helt særlige styrkepositioner indenfor it, som vi gerne vil bringe i spil i opbygningen af forskningsmiljøer og forskningsbaserede uddannelser i Vejle. Det handler helt grundlæggende om, at vi gerne vil være med til at bidrage til yderligere vækst, udvikling og understøttelse af erhvervslivets behov i Vejle og Trekantområdet, siger Jens Ringsmose, rektor på SDU.

Tværfaglighed og it-hub

Rektoren understreger, at som et flerfakultært universitet med kernefagligheder indenfor teknik, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, vil det være oplagt at tænke tværfaglighed ind i de uddannelses- og forskningstiltag, der kan etableres i Vejle.

-Til at begynde med går vores ambitioner i retning af at opbygge it-uddannelser, men det ligger dybt i SDU’s DNA at tænke tværfagligt – og det åbner op for muligheden for at koble andre fagligheder på. Tilsvarende vil vi også være åbne overfor at indgå i samarbejder med andre relevante uddannelsesinstitutioner og lade Vejle fungere som en it-hub, forklarer han. 

Redaktionen afsluttet: 11.11.2021