Skip to main content
Strategi

Værdi, kvalitet,mennesker
Syddansk Universitet mod 2030

Vi skaber værdi for og med samfundet og former fremtiden gennem høj kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer.

Læs SDU's strategi

Syddansk Universitet er et universitet i international klasse med dybe rødder i Region Syddanmark. Universitetet udmærker sig ved sin multicampusstruktur, og med fem stærke fakulteter samlet under ét tag på hovedcampus i Odense har Syddansk Universitet optimale rammer for tværdisciplinære samarbejder. Det afgørende udgangspunkt for universitetets aktiviteter er fremragende forskning på højeste internationale niveau; forskning i international klasse er afsættet for de uddannelser, den dannelse og den værdiskabelse, SyddanskUniversitet tilbyder omverdenen.

Syddansk Universitet er kendetegnet ved høj kvalitet, ambitioner og mod. Med udgangspunkt i en produktiv balance mellem nysgerrighedsdrevet grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning og innovation interagerer universitetet med det omgivende samfund.

Universitetet påtager sig et ansvar for at levere forskningsbaserede løsninger til gavn for samfundet. Syddansk Universitet har en bred uddannelsesportefølje, nærhed mellem forskere og studerende samt veldrevne uddannelser. Med vilje, evne og mod eksperimenterer universitetet med nye formater og uddannelsestilbud, som forløserde studerendes potentiale og bibringer dem nye erkendelser og kompetencer.

Syddansk Universitet bekender sig til og værner om de akademiske frihedsrettigheder som fundament for universitetets forskning, uddannelse og samarbejde med omgivelserne. Forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat og ytringsfrihed er forudsætningen for, at universitetets ansatte og studerende kan skabe og formidle nye erkendelser.