Skip to main content

Vi vil skabe værdi for og med samfundet ved at arbejde med FN’s verdensmål


Vi vil udvikle talenter, som fremmer unikke og innovative løsninger til gavn for en bæredygtig verden


Og vi vil bidrage til at bryde grænser og forme en bæredygtig fremtidMed fast blik på verden understøtter vi nybrud i viden og gennembrud i praksis. Vi gør det med et lige så fast blik på kommende generationer. En bæredygtig udvikling kræver innovative løsninger på tværs af fag, sektorer og grænser. Det kan SDU bidrage med, da universitetets løsninger på fremtidens ud-fordringer inden for klima, demografiske udviklinger, sundhed, ligestilling og uddannelse bygger på helhedsorienterede tværdisciplinære forskningsprojekter.