SDU’s grundfortælling: ”Vores Verdensmål”

SDU’s grundfortælling: ”Vores Verdensmål”

SDU’s strategiske grundfortælling udstikker rammen for en bæredygtig transformationen af hele universitetet


Vi vil skabe værdi for og med samfundet ved at arbejde med FN’s verdensmål


Vi vil udvikle talenter, som fremmer unikke og innovative løsninger til gavn for en bæredygtig verden


Og vi vil bidrage til at bryde grænser og forme en bæredygtig fremtid


Med fast blik på verden understøtter vi nybrud i viden og gennembrud i praksis. Vi gør det med et lige så fast blik på kommende generationer. SDU har forpligtet sig på at bidrage til realiseringen af FN’s 17 Verdensmål. Ikke kun få udvalgte mål, men alle 17. FN’s Verdensmål kræver innovative løsninger på tværs af fag, sektorer og grænser. Det kan SDU bidrage med, da universitetets løsninger på fremtidens udfordringer inden for klima, demografisk udviklinger, sundhed, ligestilling og uddannelse bygger på helhedsorienterede tværdisciplinære forskningsprojekter.

Disse projekter formes inden for rammerne af SDU’s strategiske grundfortælling. Fortællingen er åben og drives af et bestemt udsyn på verden. Dertil prioriterer ledelsen samarbejder på tværs af videnskaber og metoder, hvor vi som universitet bevæger os ud på nye og endnu ukendte veje til resultater.

Globus
Samfund

Læs mere om, hvordan SDU's projekter er med til at skabe værdi for og med samfundet.

Talent

Læs mere om, hvordan SDU arbejder med at udvikle talenter og udfolde det unikke.

Studerende igang med et vindeksperiment
Fremtid

Læs mere om, hvordan SDU's projekter bryder grænser og er med til at forme fremtiden.


Se også:

Vores verdensmål
SDU's rammekontrakt 2018-2021
Elitecentre
Udvalgte forskningsprogrammer