Skip to main content

SDU i spidsen for EU-projekt om ligestillingshandlingsplaner

I kølvandet på gode resultater og samarbejdsrelationer i et tidligere EU-finansieret, FESTA, gik tre tidligere projektpartnere sammen i 2017 for at udarbejde en ny projektansøgning. Målet: udvikling og implementering af ligestillingshandlingsplaner inspireret af EIGE's Gender Equality Plans.

Ansøgningen blev sendt til Horizon2020's Science with and for Society program, og positivt evalueret i sommeren 2018. Projektet SPEAR – Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research – gik i luften i 2019 og varer frem til udgangen af 2022. Projektets i alt 11 partnere havde opstartsmøde på SDU i januar 2019; se også den officielle pressemeddelelse.

De tre tidligere projektpartnere i FESTA, der udover SDU tæller Uppsala Universitet i Sverige og RWTH Aachen i Tyskland, vil selv implementere og samtidig også støtte seks andre europæiske universiteter i deres implementering af ligestillingshandlingsplaner: South-West University (Bulgarien) (som også deltog i FESTA), University of Plovdiv (Bulgarien), Vilnius University (Litauen), Vytautas Magnus University (Litauen), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) og University of Rijeka (Kroatien).

SPEAR EU Etableringen af lærings- og praksisfællesskaber er kernen i SPEAR, og for at bestyrke disse står to yderligere partnere specifikt for henholdsvis kommunikation og formidling (Europa Media Non-profit i Ungarn) samt løbende kvalificerende evaluering (Joanneum Research Forschungsgesellschaft i Østrig).

SPEAR-projektet og koordinatorrollen giver et betydeligt og internationalt løft til SDU's eksisterende arbejde med ligestilling, og vil generere vigtig ny viden om ligestillingsarbejde i praksis og på tværs af fagmiljøer, kulturer og institutioner.

Projektets udvikling og resultater kan løbende følges på projektets egen hjemmeside.

Se i øvrigt omtale af projektet i Magisterbladet i januar 2019.

Se SPEAR's hjemmeside

for mere information om projektet.

www.gender-spear.eu

Sidst opdateret: 06.09.2021