Skip to main content
SDU's årsfest

Studentertalen 2022

Kære gæster, ledelse, medarbejdere og ikke mindst studerende.

Da Jens Ringsmose og Anni Søborg spurgte mig, om jeg ville holde årets studentertale, blev jeg først meget stolt, men jeg må indrømme, at jeg efterfølgende også blev ramt af en vis nervøsitet, da jeg føler det er et stort ansvar at tale på vegne af alle studerende til et så stort arrangement som dette. Jeg har ikke deltaget i årsfesten før, men jeg har set utrolig meget frem til i dag, og jeg glæder mig til at opleve og dele denne aften med jer alle.

Første gang jeg besøgte SDU var i 2017, til unitest, for jeg er også en af dem, som kom ind på kvote 2. Det gav mig troen på at universitet også kunne være et sted for mig. Et sted hvor jeg kunne forfølge mine faglige ambitioner, idéer og drømme. På daværende tidspunkt vidste jeg ikke, hvor meget det at studere på SDU også ville give mig personligt.

Jeg husker, at jeg ankom til denne store bygning, lettere forvirret. Jeg vidste ikke helt hvor jeg skulle parkere eller hvordan jeg kom rundt. Det første jeg lagde mærke til ved SDU var størrelsen. Jeg havde nærmest en oplevelse af, at jeg var trådt ind i en lille by med Gydehutten som hovedgaden, de forskellige institutter var byområder og de studerende samt medarbejdere var indbyggere. Efter min optagelse på studiet er jeg blevet væsentlig bedre til at navigere her. Udover, at jeg har lært at finde rundt her, så er jeg også blevet dygtigere til at navigere i det faglige. Se sammenhæng mellem fagene, overføre teori til praksis og forstå hvor meget jeg kan bruge forskning og det akademiske håndværk til.

SDU er med til at skabe mange muligheder for at os studerende. Vi kan udleve forskellige drømme. Studere, være iværksættere, afprøve forskellige roller, være en del af foreninger og organisationer, som bidrager til både store og små fællesskaber. Universitetet er rigtig godt til at opsætte rammer, hvor vi studerende kan indgå i fællesskaber. Vi kan indgå i faglige, tværfaglige og sociale fællesskaber, og det vidner om en stor nærhed, som SDU rummer. Særligt fællesskaber er vigtige i tider som disse, så vi kan hjælpe hinanden og os selv.

Jeg elsker at gå ned af Gydehutten, hvor jeg bliver mødt af mange forskellige mennesker. Men til trods for forskellige interesseområder og udtryk, så har vi alle lige meget ret og plads til at være her på SDU, og det er jeg stolt af. SDU vil altid stå mig utrolig nær.

Siden jeg begyndte på SDU er der sket meget. Særligt verden udenom SDU. Vi havde blot lige klaret os igennem covid-19 pandemien, så begyndte krigen mellem Rusland og Ukraine, som efterfølgende har medført en økonomisk krise, hvor priserne stiger. Det mærker vi som studerende absolut også.

Nye undersøgelser påpeger, at unges mentale sundhed er under stort pres. Vi studerende er presset som aldrig før. Et pres, som jeg heller ikke selv har kunnet sige mig fri for. Jeg har mærket det på egen krop, og jeg ved efter snakke med mine medstuderende, at jeg ikke er ene om det. F.eks. angiver Ungetrivselsråd at 28 % af unge har søgt læge eller været sygemeldt fra uddannelse pga. stress.

Dette er ikke nyt. Det har gået i denne retning i lang tid, og jeg er heller ikke den første studerende til at pointere dette. Den udfordring er blevet understreget i mange tidligere studentertaler også. Og man spørger sig selv, hvornår de på Christiansborg begynder at navigere efter de reelle udfordringer med unges trivsel.

Forslaget om den nye kandidatreform er blot det seneste eksempel på politiske tiltag, hvor det hele skal nås men på den halve tid. Det kan godt bekymre mig, for bliver der så tid til fordybelse, studierelevante aktiviteter og til blot at være menneske? Kommer der til at blive gået på kompromis med kvaliteten af vores uddannelser?

Yderligere er valgkampen skudt i gang. Mærkesager, taler debatter, indslag, prioriteringer. Der er mange ting vi skal forholde os til. I farten må kvaliteten af uddannelserne ikke gå tabt i stræben efter besparelser.

Når der sker så meget i verden og samfundet, er det vigtigt at der er et sted, hvor vi studerende trygt kan få hjælp med at navigere. Det kan vi her på SDU. Når verden kan virke som lidt af en storm, og vi bliver kastet ud på dybt vand, er SDU en tryg havn, hvor vi kan søge læ. Hvis vi farer vild, kan vi opsøge undervisere for vejledning, medstuderende for sparring og benytte os af alle de tilbud og muligheder, som SDU har. Man kan mærke at SDU gerne vil de studerende, og der er hjælp at hente, når vi kigger op og rækker ud.

Vi er alle sammen en del af det store fællesskab som hedder SDU, og det skal vi bruge, dyrke, værne om og nyde.

Tak for ordet.


Sidst opdateret: 27.10.2023