Skip to main content

Teknologier, der former fremtiden

I 2016 udvalgte SDU under overskriften ”Teknologier der former fremtiden” tre forskningsområder, hvor SDU har en særlig mulighed for at skabe værdi i samfundet: Velfærdsinnovation, Droner og Open Data. Til hvert af de tre satsningsområder er afsat midler fra SDU’s strategiske pulje i perioden 2017-2019.

Kontakt specialkonsulent Lena Lykke Jønch-Clausen lsr@sdu.dk hos SDU RIO for flere oplysninger.

Droner

Nye ideer skaber vækst

I de kommende år vil vi inden for alle tre indsatsområder have fokus på at udvikle løsninger og viden, som kan komme i spil i både private og offentlige virksomheder.

Samspillet kan skabe vækst og velstand i vores region og resten af landet.

Kontakt projektkoordinator Lena Lykke Jønch-Clausen for mere information.

Baggrund

Kort efter årtusindeskiftet satsede SDU målrettet på robotforskning, og vi har arbejdet tæt sammen med erhvervsliv og fonde om at skabe værdi for samfundet i form af udvikling, produktion og arbejdspladser m.v.

Den målbevidste satsning har givet resultater.

Fyn er i dag et så internationalt anerkendt udviklingscenter for robotteknologi, at Universal Robots - en virksomhed, der startede i universitetets kælder - i 2015 kunne sælges for 1,9 milliarder kroner.

Forskning styrker klynger

Robotklyngen er en klynge, der virker - med over 80 virksomheder og 2.200 ansatte. Vi ved, at klynger af højteknologiske virksomheder styrkes af at have meget stærk tilknytning til lokale forskningsmiljøer.


Tilbage til udvalgte forskningsprogrammer