Skip to main content
DA / EN

Klimamål- og plan for 2030

Som universitet har vi en særlig rolle i forhold til klimaudfordringerne ved gennem forskningen at skabe ny viden og formidle denne viden gennem uddannelse og i samarbejde med eksterne parter.

Som studiested for 27.000 studerende og arbejdsplads for 4.000 ansatte (årsværk) fordelt på seks campusser er det imidlertid også vigtigt for os at reducere vores egen CO2-udledning i tråd med det, som forskning viser, er nødvendigt.

SDU har derfor fastsat foreløbigt et mål om at reducere universitetets CO2-udledning i 2030 med 57% sammenlignet med 2018. SDU’s CO2-udledning i 2018 var på i alt 11.373 tons CO2-ækvivalenter. Med det menes, at diverse drivhusgasser er omregnet til hvad det ville svare til i CO2.

Målet om reduktion på 57% i forhold til 2018 svarer til en reduktion på 70% i forhold til 1990. Med dette mål lever SDU dermed op til regeringens målsætning om en 70% reduktion af udledningen af CO2 i 2030 sammenlignet med 1990.

Beskrivelsen af SDU's arbejde med at reducere drivhusgasudledningen er samlet i Klimaplan 2030.

Klimaplan for 2030 (PDF)

Sidst opdateret: 05.01.2024